разхои

Потребители

Доходите ни растат по-бавно от разходите

През 2022 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 9 008 лв. и нараства с 16.9% спрямо 2021 година. През 2022 г. българските домакинства са изразходвали 8 389 лв. средно на лице, което ...

0