регистър

Данъци

Регистрация в НАП при търговия с криптовалути

Лицата, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне или обмяна, съхраняване или управление на виртуални активи, позволяващо на контрол върху тях, както и услуги, свързани с публично предлагане на ...

0

Услуги

Вкарват в регистър хората, на които е забранено да управляват фирми

Да се създаде единен регистър на лицата, лишени от управленски права, предвиждат промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Този регистър ще се води ...

0

Осигуряване

Какво ще съдържа електронната трудова книжка

Електронната трудова книжка ще бъде един електронен регистър, в който ще се вписват данни, които сега се попълват в хартиената трудова книжка, обясни пред Радио "Фокус" Мария Минчева, зам.-председател ...

0

Образование

Предлагат единен регистър за признаване на дипломи от чужбина

МОН предлага да има обединен регистър за академично признаване на висше образование в чужбина. Проектът е публикуван за обществено обсъждане. Сега Националният център за информация и документация (НАЦИД) ...

1

Храни

Слагат код на всяка храна

Министерство на земеделието предлага създаването на Централен регистър за проследимост на храните, предвижда нова наредба, качена за обществено обсъждане. Поддържането на регистъра на всички търговци ...

0

Осигуряване

Какво означава „електронен трудов запис“

Темата за електронната трудова книжка отново е на дневен ред, след като бе внесен за разглеждане законопроект, който цели създаването на електронен трудов запис, който да замени досега съществуващата хартиена ...

1

Работа

При какви условия ще имаме електронната трудова книжка

Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. В нея се вписват обстоятелства относно данните от личните ...

1

Потребители

Ръст на регистрираните сайтове за онлайн залози

Националната агенция за приходите е регистрирала 16 сайта за онлайн залози, като за последната година те са 10, а до 2021 г. са били едва 6. Спрените хазартни платформи заради липсата на лиценз са над ...

0

Имоти

Как да проверите кой ползва земите ви

Собствениците на земеделски земи могат да проверят кой ползва имотите им. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че в Системата за електронни услуги (СЕУ) е обновен регистъра „Справка за заявени ...

0

Работа

Създават електронен регистър на безработните българи

Ще бъде създаден електронен регистър на безработните българи, който ще дава информация на служителите от Агенцията по заетостта къде са и какви са причините стотици хиляди българи нито да учат, нито да ...

0