Системата за бързо оповестяване за опасни храни на Съюза

Храни

Отровен химикал откриван в храни у нас

Отровен химикал е откриван системно в храни на българския пазар и страната ни е била многократно предупреждавана от други страни в ЕС. В Системата за бързо оповестяване за опасни храни на Съюза (RASFF) ...

1