скъсана банкнота

Пари

Как и къде да сменим скъсана банкнота

Много от потребителите не са запознати с реда и начина на подмяна на повредени, скъсани или захабени банкноти и монети. Голяма част от тях не знаят, че във всяка търговска банка е възможна подмяна. Подробно ...

3