стаж

Пенсиониране

Обезщетение при пенсиониране на държавен служител

В България трудовите и служебните задължения са регулирани съответно от двата основни закона – Кодек на труда и Закон за държавния служител. Най-общо казано, в кодекса са уредени трудовите отношения ...

1

Образование

14 000 гимназисти на стаж в реална работна среда

13 932 ученици ще развиват професионалните си умения със стажове в реална работна среда във фирми и предприятия по проект „Ученически практики 2“. Техният брой се увеличава с 2 283 спрямо предварително ...

0

Осигуряване

Експерт: Липсва яснота за “гнездата на бедност“ у нас

“Едно от нещата, които липсват в момента, е яснота за гнездата на бедността. С лека ръка обявяваме огромна част от обществото за тотално бедни или за хора, които изобщо не могат да се справят. Когато ...

0

Пенсиониране

Хора със стаж в Германия питат за пенсиите

Общо 464 души с осигурителни периоди, придобити съгласно законодателствата на България и Германия, научиха повече за своите права при пенсиониране по време на българо-германските консултационни дни, които ...

0

Осигуряване

Как да получите документи за стаж и доход при пенсиониране

Често хората нямат нежните документи, за да докажат осигурителен стаж или доход при пенсиониране. Как може да намерите тези документи, обясняват експертите на НОИ. В осигурителния архив на НОИ се съхраняват ...

1

Осигуряване

Работодатели с условия за подкрепа на механизъм за минималната заплата

Работодателите да плащат само първия ден от болничните, а вторият и третият да се плащат от Националния осигурителен институт - това е условието, което Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ...

0

Пенсиониране

Мамят за по-високи пенсии

Кандидат пенсионери мамят със стаж и категория, за да получат по-високи пенсии. Това показват данни на НОИ. Длъжностните лица от сектор „Отпускане на пенсии“ в ТП на НОИ - Велико Търново са предотвратили ...

1

Осигуряване

Социално осигуряване на Едноличен търговец (ЕТ)

Едноличен търговец, наричан още и едноличен собственик или ЕТ, е физическо дееспособно лице, което представлява своя бизнеса. Това е и причината, поради която много еднолични търговци използват собствените ...

0

Работа

Разпределяне на средствата за работна заплата в предприятията

Средствата за работна заплата за съответен период, се използват за определяне и изплащане на основни месечни заплати по трудовите договори, допълнителните възнаграждения за по-висока квалификация и постигнати ...

0

Осигуряване

Борбата с измамите с недействителен стаж не стихва

Усилията на служителите на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в Смолян в борбата с измамите с недействителен стаж в Испания постигнаха нов резултат в интерес на обществените ...

0