технически лихвен процент

Осигуряване

От какво зависи втората пенсия

Във връзка със зачестили запитвания относно определянето размера на пенсиите от универсалните пенсионни фондове (т.нар. „втора пенсия“) и предвид високия обществен интерес към приемането и привеждането ...

1

Осигуряване

Приеха формулите за изчисляване на втората пенсия

Комисията за финансов надзор прие на второ гласуване Наредба за техническите лихвени проценти и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост след повторно проведена обществена ...

0