технически специалисти

Осигуряване

Най-търсените специалисти на пазара на труда у нас

От работодателските организации в страната алармираха, че има голям дефицит на технически специалисти на трудовия ни пазар и настояват за държавни стипендии за инженери и технолози.  Експерти ...

21