труд

Работа

Ръст с над 12% на работодателските разходи за труд

По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2022 година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12,7% спрямо ...

0

Работа

Разходите за труд растат

През първото тримесечие на годината почасовите разходи за труд са се увеличили с 3,7 на сто в ЕС и с 3,2 на сто в еврозоната в сравнение със същите три месеца на 2021 г. Това сочат най-новите статистически ...

1

Икономика

БВП на един зает в България се увеличава

По предварителни данни през първото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 3,3 на сто в сравнение със същото тримесечие на предходната година, съобщиха ...

1

Работа

Достъп на чужденци до пазара на труда без разрешение или регистрация

Съгласно закона в България, чужденец е всяко лице, което не е български гражданин. Достъпът до пазара на труда в страната на чужденци се регулира по различен начин според гражданството на съответното лице. За ...

1

Работа

Как ще повлияят бежанците от Украйна на пазара на труда у нас

Бежанците от Украйна няма да повлияят особено на пазара на труда у нас. Това каза пред БТА Светлозар Петров, управител на компанията за комплексни услуги в областта на човешките ресурси "JobTiger". Той ...

1

Работа

България е с най-ниските разходи за труд в ЕС

България е с най-ниските почасови разходи за труд в Европейския съюз – 7 евро, а Дания с най-високи – почти 47 евро. Това сочат най-новите данни на Евростат. През 2021-а година средните почасови разходи ...

1

Работа

Ограничения за достъп до пазара на труда за граждани на трети държави

Законът в България предоставя равен достъп до българския пазар на труда и равно третиране на гражданите на друга държава - членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация ...

1

Работа

Къде има глад за кадри у нас

Глад за кадри в текстилната промишленост има от близо пет години в страната. Това каза в интервю за БТА Даниела Караманова, директор на Професионалната гимназия по текстил и облекло "Добри Желязков" в ...

0

Работа

Кои висшисти ще са най-търсени в следващите 5 години

Национално проучване сред работодателите в България показва, че през следващите 5 години най-търсени ще бъдат висшистите по икономика, администрация и управление и информатика. Най-желани на пазара ...

0

Пенсиониране

Пенсиите се вдигат от Коледа

От 25 декември 2021 г. влизат в сила важни промени в пенсионното законодателство, които ще повлияят върху размера на трудовите пенсии. От тази дата размерът на всички пенсии, свързани с трудова дейност, ...

0