въпросник

Ваканция

На кораб в Гърция само след попълване на въпросник

На седем въпроса, свързани с COVID-19, трябва да отговорят писмено всички пътници, които желаят да се плават с кораб за повече от половин час. Министерството на морското дело и островна политика на ...

1