въздушно пространство

Данъци

По-висока такса за прелитане през въздушното ни пространство

Правителството промени таксата за аеронавигационно обслужване, съобщи пресцентърът на МС.   До момента таксата за прелитане през въздушното пространство на България беше 26,72 евро, ...

0