задна дата

Работа

Възможно ли е увеличение на заплатата със задна дата

Възможно ли е заплата на работник или служител да бъде увеличена със задна дата и ако отговорът е положителен, какво трябва да бъде направено? На тези въпроси отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово ...

0