Закон за насърчаване на заетостта

Работа

Предлагат нови мерки за безработни

Работодателите да заявят обучение за лицата от неравностойните групи на пазара на труда (на пълно или непълно работно време), които ще наемат, както и да осигурят ментор, който да подпомага да придобият/възстановят ...

0