заповед МОН

Образование

Дежурен учител в училище, докато родителите приберат децата си

В училищата ще има своеобразен вид дежурни учители, които да се грижат за учениците до 18 часа или до приключване на учебните часове при целодневно обучение в съответната образователна институция. Това ...

0