Печалбата на банковата система е в размер на 484 млн. лв.  - с 90 млн. лв. или с 22.8% повече спрямо тази за първите два месеца на 2023 г. За сравнение към края на януари печалбата на банките беше 183 млн. лв., като сумата беше с почти 60% по-висока от отчетената за първия месец на 2023 г.

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на февруари възлиза на 20.6 млрд. лв. и спрямо края на януари нараства с 340 млн. лв. (1.7%), което се дължи главно на месечния растеж на печалбата.

Активите на банковата система спрямо края на януари 2024 г. нарастват с 477 млн. лв. (0.3%) до 173 млрд. лв. Увеличават се кредитите и авансите, както и дълговите ценни книжа, а дяловете им в структурата на общите балансови активи в края на февруари възлизат съответно на 64.4% и 15.8% (при съответно 64.5% и 15.3% в края на януари).

Колко печелят банките от такси и комисиони

Общите брутни кредити и аванси през февруари се увеличават с 300 млн. лв. (0.3%) до 114.7 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции намаляват с 969 млн. лв. (5.8%) до 15.6 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл отбелязва месечно нарастване с 1.3 млрд. лв. (1.3%) до 99.0 млрд. лв. Увеличават се кредитите за домакинства (с 654 млн. лв., 1.6%) и за бизнеса (с 641 млн. лв., 1.3%). Намаление е отчетено при кредитите за други финансови предприятия (с 19 млн. лв., 0.2%) и за сектор държавно управление (със 7 млн. лв., 0.9%).

istock
istock

Спрямо края на януари общите депозити в банковата система намаляват с 270 млн. лв. (0.2%) до 147.1 млрд. лв. Основен принос за динамиката има спадът на депозитите на кредитни институции (с 635 млн. лв., 5.9%), на други финансови предприятия (с 455 млн. лв., 9.9%) и на фирмите (с 46 млн. лв., 0.1%).

Същевременно увеличение през месеца отбелязват депозитите на домакинства (със 726 млн. лв., 0.9%) и на сектор държавно управление (със 141 млн. лв., 3.6%).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase