На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за преустановяване на ограничението за разпределяне на печалбата на банките за 2019 г. и 2020 г.

Ограниченията върху разпределяне на печалбата частично или изцяло, под формата на дивидент, обратно изкупуване на акции или друго аналогично плащане, бяха приложени като макропруденциална мярка с Решение на УС на БНБ през март 2020 г и потвърдени през януари 2021 г. с цел стабилизиране капиталовата позиция на банките и банковата система.
 
Преустановяването на мораториума е в синхрон с решението на Европейската централна банка и Европейския съвет за системен риск да не подновят действието на ограниченията, базирани на Препоръка ЕССР/2020/7 за ограничаване на разпределенията по време на пандемията от COVID-193.
 
Считано от датата на настоящото решение БНБ в качеството на компетентен надзорен орган ще изисква от банките, които възнамеряват да изплащат дивиденти, да предприемат обратни изкупувания и други разпределения, включително и от печалбата за 2021 г., да представят планове за разпределение, които ще бъдат предмет на надзорния диалог, посочват от банката.

Банки готвят ново вдигане на таксите от април

Управителният съвет прие също така решение да преустанови считано от 1 април 2022 г. мярката за ограничаване на чуждестранните експозиции на банките, въведена като част от антикризисния пакет мерки през март 2020 г. и продължена през януари 2021 г.

istock
istock

За периода на действие тази мярка допринесе за устойчивото подобрение на ликвидната позиция на банките и банковата система. БНБ преустановява ограниченията при отчитане на постигнатия ефект, като същевременно ще продължи редовно да анализира съответните рискове и остава в готовност да приложи подходяща макропруденциална мярка при необходимост, допълват от БНБ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg