Взели сте радикалното решение да намалите разходите, като смените жилището си, но все пак не искате да се лишавате от удобствата си. Възможно ли е това и как бихте могли да го постигнете?

Локацията като ключов фактор

Преходът към нов жилищен адрес често е свързан с множество решения и процеси, които е изключително важно да не бъдат погрешни.

Локацията не е просто адрес, това е контекстът, в който се вписва нашият ежедневен живот. Близостта до институции, магазини, училища, медицински заведения и обществени транспортни връзки определя вземането на решение.
 

Изборът на нов дом става още по-ценен, ако не се налага шофиране и всичко е на разстояние за приятна разходка. Идеята за нов живот в центъра, където офисът, детската градина на детето и любимите ресторанти са на няколко минути пеша, представлява основен стимул за промяна.

Районите с добра репутация и активна общност често предлагат по-висок стандарт на безопасност. Добрата осветеност, наличието на паркове и обществени пространства също формират чувството за комфорт, както и инвестиционния потенциал на имота за в бъдеще.

iStock/Getty Images

Състояние на имота за покупка

Осигуряването на бърз и лесен достъп до необходимите услуги и удобства подобрява качеството на живот, но не е единственото, върху което трябва да се фокусирате при избора на покупката на новото си жилище. За да вземете информирано решение, трябва да обърнете специално внимание и на техническото състояние.

Добре поддържан и обновен имот често изисква по-малко ремонти и подобрения за в бъдеще, като това включва и неговата енергийна ефективност. Добре изолирани и оборудвани с модерни енергийно-ефективни системи домове обикновено предлагат по-ниски разходи за отопление и охлаждане, което е изключително важно за комфортното съжителство и опазването на околната среда. Отличното състояние на електрическите и водопроводни системи в имота, подовите настилки и бани, също гарантира дългосрочното удовлетворение от живеенето в него.

iStock/Getty Images

Ако планирате бъдещи промени или разширения в дома, техническото му състояние играе ключова роля. Добре поддържаните обекти често са по-лесни за адаптиране и промяна спрямо тези с технически проблеми.

Не е маловажно и как се поддържат общите части в сградата, където е жилището, като това важи и за дворовете и други общи зони, ако има такива. Състоянието на входа, асансьора и коридорите оказва влияние и върху разходите за поддръжка. Адекватна грижа за тези зони води до по-малко неотложни ремонти и по-ниски общи разходи за съжителство.

Общите части на сградата са често показател и за това какво представлява целият жилищен комплекс. Атрактивни, поддържани общи зони увеличават стойността на всеки отделен имот в сградата.

Така че, когато разглеждате нов дом, обърнете внимание не само на състоянието на самия имот, но и на общите части на сградата. Добрата им поддръжка е гаранция за комфорт и удовлетворение от цялостния обект.

Финансова рамка на покупката

Не на последно място идва ред и да прецените дали може да си позволите финансирането на сделката.

Ако разполагате със средства, но те не са достатъчни, може да се възползвате от опциите за кредитиране, които предлага сайтът на Банка ДСК dskhome.bg, като преди това прецените каква сума можете да отделяте за месечна вноска по кредита спрямо размера на месечния ви доход и как ще се променят месечните ви разходи впоследствие, след като изтеглите заема.

Удобство оказва онлайн консултацията със служител на банката, с който може да разисквате параметрите на кредита - размер, валута, лихвен процент, срок на издължаване, месечна вноска, падежна дата, дължими такси, ГПР, застраховка и други. След извършване на нужните проверки ще можете да получите и онлайн оферта.

Имате възможност да получите предварително одобрение за сумата на финансиране, което е с валидност 3 месеца, в случай че нямате промяна в източника и размера на доход, както и в кредитните ви задължения.

iStock/Getty Images

Платформата dskhome.bg е от полза не само, ако сте купувач, но и ако сте от тези, които обмислят продажба на притежаван недвижим имот. Благодарение на възможността за автоматична оценка, всеки може да се ориентира каква е настоящата стойност на притежаваното от него жилище, както и за актуалните оферти на пазара в момента.

Услугата на банката по предварителен преглед на правото на собственост на посочен от вас недвижим имот въз основа на предоставени документи също е важна опция, като все пак трябва да имате предвид, че не представлява окончателно становище относно годността на имота да обезпечи банков кредит.

Следва решението за подписване на предварителен договор, в който се договарят условията за покупко-продажбата на недвижимия имот, като в него обикновено се включват: данни за имота, цена и начин на плащане, размер на капарото, неустойки при неизпълнение, краен срок за изповядване на сделката, нотариус, декларация за липса или наличие на тежести и други.

След набавянето и одобрението на всички необходимите документи за изповядване на сделката от страна на купувача и продавача, както и след изготвянето на пазарната оценка можете да пристъпите към подписване на договора за кредит.

Кандидатстването за ипотечен кредит в Банка ДСК е изключително опростено и удобно. Онлайн платформата на банката предлага интуитивен интерфейс за попълване на заявката, а бързите отговори и консултациите с опитни финансови консултанти правят целия процес достъпен и ефективен.