Управителят на БНБ Димитър Радев получава месечно по 20 313 лева, това показват данните в Годишния доклад на БНБ за миналата година.

Месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет на банката са определени с приемането на Бюджета на БНБ за 2021 г. там е посочено, че подуправителите получават месечно по 17 411 лв., другите членове на УС – 5804 лв.

През 2021 г. БНБ е изразходвала за издръжка средства в размер на 112 848 хил. лв. (85.6% от утвърдения годишен бюджет), включително 33 246 хил. лв. за издръжка на паричното обращение.

Разходите за изпълнението на инвестиционната програма на Банката през отчетния период са на стойност 9942 хил. лв., което представлява 34.4% от средствата, утвърдени в бюджета за годината по този показател.

БНБ: Има риск домакинствата да не могат да обслужват кредитите си

Броят на заетите служители в БНБ и дъщерните ѝ предприятия е 1126 към 31 декември 2021 г. (1145 към 31 декември 2020 г.), в това число персоналът на БНБ е 888 служители (при 895 към 31 декември 2020 г.).

istock
istock

Разходите за персонала включват заплати, социални и здравни осигуровки, начислени в съответствие с разпоредбите на националното законодателство към 31 декември 2021 г., и разходи за социална дейност, съответно за БНБ – 44 361 хил. лв. (37 894 хил. лв. към 31 декември 2020 г.), за „Печатница на БНБ“ АД – 6193 хил. лв. (5711 хил. лв. към 31 декември 2020 г.) и за „Монетен двор“ ЕАД – 2104 хил. лв. (2541 хил. лв. към 31 декември 2020 г.).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg