Приходите на банките от лихви възлизат на близо 2,22 млрд. лева към края на август, показват отчетите на банките, публикувани от БНБ. За сравнение в края на юли приходите им от лихви бяха в размер на близо 2 млрд. лева.

От такси и комисиони банките са получили над 1,15 млрд. лева в края на август, като сумата в края на юли беше 996 милиона лева. Припомняме, че последните месеци банките на няколко пъти повишиха таксите си, като ново увеличение на таксите предстои от тази есен.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на август е 16,8 млрд. лв. и спрямо края на юли се повишава с 222 млн. лв. (1,3%), което се дължи главно на нарастването на печалбата през периода.

Към 31 август 2022 г. печалбата на банковата система е 1,4 млрд. лв., с 496 млн. лв. (55,8%) повече спрямо отчетената за осемте месеца на 2021 г. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, намаляват със 159 млн. лв. (37,6%) спрямо начислените за същия период на миналата година и в края на август 2022 г. са 264 млн. лв.

Активите на банките нарастват с 1,4 млрд. лв. (1.0%) до 146,5 млрд. лв. На месечна база се увеличава размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, а делът ѝ в балансовите активи достига 20,1% (при 17,8% в края на юли).

Сериозна разлика в таксите, които ни взимат банките

През август брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 999 млн. лв. (1,2%) до 83,3 млрд. лв., като в структурата му е отчетено увеличение при всички сектори. Кредитите за домакинства нарастват с 493 млн. лв. (1,5%), за бизнеса – с 277 млн. лв. (0,6%), за други финансови предприятия – със 189 млн. лв. (3,2%), а тези за сектор държавно управление – с 41 млн. лв. (4,5%).

istock
istock

Спрямо края на юли депозитите в банковата система нарастват с 914 млн. лв. (0,7%) до 125,7 млрд. лв. Увеличение има при депозитите на фирмите - с 1,6 млрд. лв., 4,2%, както и при тези на домакинства - с 378 млн. лв., 0,5%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg