Банките са спечелили 115 млн. лева към края на януари 2023 г., което е със 7 млн. лв. (6.7%) повече спрямо печалбата им за първия месец на 2022 г. Приходите от лихви са за над 430 млн. лева, а от такси и комисиони – над 144 млн. лева.

Активите на банковата система се увеличават с 874 млн. лв. (0.6%) до 156.3 млрд. лв. в резултат на месечния растеж на общите пасиви и на собствения капитал.

През януари нарастват кредитите за домакинства (с 266 млн. лв., 0.8%), за нефинансови предприятия (със 139 млн. лв., 0.3%), за други финансови предприятия (с 26 млн. лв., 0.4%) и за сектор държавно управление (с 8 млн. лв., 0.9%).  Спрямо края на 2022 г. депозитите в банковата система се увеличават с 48 млн. лв. (0.04%) до 134.1 млрд. лв.

С колко поскъпна тегленето на пари за една година

Нарастват и депозитите на домакинства - с 251 млн. лв., както и тези на кредитните институции - с 277 млн. лв.и на сектор държавно управление с 419 млн. лв.

istock
istock

Намаляват обаче парите, които бизнесът държи в банките - с 826 млн. лв. или  1.9% и на други финансови предприятия със 73 млн. лв.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на януари е 17.5 млрд. лв. и спрямо края на декември 2022 г. се увеличава със 176 млн. лв. За нарастването му влияние оказва динамиката при внесения капитал, натрупания друг всеобхватен доход и печалбата за месеца.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg