Българите имат 14.87 млн. активни банкови сметки по данни на БНБ към края на миналата година, при 14.65 млн. към 31 декември 2022 г. Това показва Регистърът на банковите сметки и сейфове - РБСС

В същото време има и 850.80 хил. платежни сметки, при 738.87 хил. година по-рано, водени от платежни институции и дружества за електронни пари.

Договорите за наем на банкови сейфове са 34.93 хил., като за сравнение година по-рано са били 32.59 хил., в това число записи за 2.90 млн. новооткрити сметки и за 2.60 млн. закрити сметки. Това става ясно от отчета на БНБ, публикуван на сайта й.

През миналата година запорираните сметки и сейфове заради неплатени задължения са били  681.90 хил., а са вдигнати 587 хил. запора по банкови и платежни сметки (при 640 хил. подадени записи за наложени запори и 528 хил. – за вдигнати запори към 31 декември 2022 г.).

Българската народна банка предоставя информация за наличие на банкови и платежни сметки, за запори по тях, за действителен собственик и за договори за наем на банкови сейфове на физически (в това число на наследници на починали лица) и на юридически лица.

Постъпилите в БНБ искания на хартиен носител за издаване на справки от системата на регистъра през 2023 г. са 4921, от които 4747 са подадени от физически лица, а 174 – от юридически лица, показват още данните на банката. За сравнение през 2022 г. постъпилите искания за издаване на справки от РБСС са били общо 5094, от които 4879 са били подадени от физически лица, а 215 – от юридически лица.

Броят на кредитните милионери нараства с 45%

Привлечените депозити в банковата система през 2023 г. се увеличават с 13.2 млрд. лв. (9.9%) до 147.3 млрд. лв. в края на годината, като годишният им темп на нарастване беше по-нисък спрямо отчетения за предходната година (18.7 млрд. лв., 16.2%). Депозитите на домакинствата се увеличават с 8.3 млрд. лв. (11.2%), а делът им в общите депозити се повишава до 56.1% (при 55.4% в края на декември 2022 г.). През 2023 г депозитите на нефинансовите предприятия нарастват с 3.1 млрд. лв. (7.3%), а делът им в общата структура в края на годината възлиза на 31.4% (при 32.2% в края на декември 2022 г.). В годишен план увеличение се наблюдава и при депозитите на кредитните институции (с 2.7 млрд. лв., 33.7%), което е по-голямо в сравнение с това за 2022 г. (1.8 млрд. лв., 29.9%).

istock
istock

Кредитите за бизнеса през 2023 г. се увеличават с 3.6 млрд. лв. (8.1%), което формира 31.9% от растежа на кредитния портфейл (при 44.8% година по-рано). За същия период нарастването на кредитите за домакинствата възлиза на 5.5 млрд. лв. (16.3%) и формира 48.4% от годишното увеличение на брутния кредитен портфейл (при 44.2% за 2022 г.).

Кредитите, обезпечени с жилищен имот, нарастват с 3.7 млрд. лв. (19.9%), а потребителските - с 1.9 млрд. лв. (11.8%). Брутните необслужвани кредити на нефинансовите предприятия формират 65.1% от общите необслужвани кредити, а тези на домакинствата – 31.5%. При нефинансовите предприятия съотношението на необслужваните кредити се понижава до 5.2% (от 6.4% в края на 2022 г.), като се отчита намаление с 378 млн. лв. (13.1%) на необслужваната част и увеличение на общия им размер с 8.1%.

При домакинствата съотношението на необслужваните кредити също се подобрява, достигайки 3.1% (от 4.0% в края на 2022 г.), като необслужваната част е намалена със 155 млн. лв. (11.4%), а общият им размер нараства с 16.3%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase