Недвижимата собственост рядко се обезценява, а придобиването на имот е почти сигурна инвестиция. Затова и немалко хора влагат средствата си именно в недвижими имоти, за да получат печалба от тях – независимо дали при препродажба или отдаване под наем.

Както всяка инвестиция обаче, така и недвижимото имущество носи своите рискове и предимства. Ето какво е добре да имаме предвид, ако предприемем стъпката да инвестираме в жилище.

Фактори при инвестиране

Точният момент е строго индивидуален и следва да бъде направен прецизен анализ на всички съпътстващи фактори. Това са икономическата ситуация в страната, състоянието на пазара на недвижими имоти, търсенето и предлагането на такива, индивидуалните нужди на инвеститора, личните му средства, условията за ипотечни кредити, типа рефинансиране – препродажба, отдаване под наем и не само.

Проучете внимателно всички тези моменти, преценете и собствените си нужди и финансова мощ, консултирайте се със специалисти и тогава преминете към действие.

iStock/Getty Images
 
Средствата

Когато сте проучили пазара, района, строителството, търсенето и предлагането, потенциала на имота и сте убедени в инвестицията си, идва ред на финансирането ѝ. Ако не разполагате с нужните средства, но сте готови да инвестирате време и пари, услугата ипотечен кредит е сигурен избор.

Условията, които УниКредит Булбанк дава в момента за ипотечен кредит „Моят нов дом”, са изключително изгодни и удобни, като ви дават немалко възможности за определяне на различни параметри. Сумата може да покрива до 90% от пазарната оценка на имота, а вие имате възможност да изберете да отговаряте с цялото си имущество или ограничено, до размера на предоставеното обезпечение.

Срокът за погасяване може да варира от 61 дни до 35 години, като максималната възраст при изтичане на срока на кредита е 70 години. Имате възможност да се възползвате от дистанционна консултация и кандидатстване, както и да подпишете електронно договора си.

Друго удобство за придобиване на предварителна информация за размер на бъдещо финансиране е т.нар. ипотечен сертификат. Той представлява документ с ориентировъчно изчисление за максимален размер на кредита, който може да получите въз основа на нашите доходи, възраст, други съществуващи задължения и пр. и дава ориентир, че плановете ни съответстват на банковите критерии.

iStock/Getty Images

Районът

Подходящият район е ключов, когато влагаме средствата си в имот. Анализатор на пазара може да прецени дали в избрания район има правилно съотношение между търсене и предлагане. Ако имотът се намира в атрактивен и перспективен район, който тепърва ще разгръща потенциала си, инвестицията може да се окаже изключително успешна. Перспективата за повишаване на стойността на имота с течение на времето също е ключов фактор.

Вид на инвестицията

Когато купувате, препродавате или отдавате под наем имот и доходността, и рискът са умерени. Цените са стабилни в рамките на близките години, а промяната им почти винаги е нагоре, затова и стабилността на инвестицията я прави предпочитана. Според бюджета ви можете да заложите на апартамент, къща, ваканционен имот, земеделски имот, търговска площ, гараж и други. Като печалбата за вас зависи дали имотът е придобит при пик или спад на цените.

iStock/Getty Images

Инвестирането в недвижимо имущество е сериозна крачка, която се отразява на финансовото ви състояние в обозримото бъдеще. Затова е важно да проучите всички фактори, влияещи върху покупката и последващата инвестиция, преди да преминете към нейното финансиране. Но когато сте въоръжени с точна оценка на условията и прецизен анализ на пазара и възможностите, покупката на имот може да бъде основния ви източник на средства.

*Материалът е реализиран с подкрепата на УниКредит Булбанк.