Новият Закон за ВиК услугите не гарантира дългосрочното разрешаване на проблемите в сектора, в т.ч. социална поносимост на цените на водата и въвеждането на водни помощи. Това се казва в становище на Комисията за енергийно и водно регулиране на законопроекта, качен за обществено обсъждане.

Според КЕВР в закона не са посочени основни изисквания за ценообразуване, като регулаторен период и методи за ценово регулиране, остава напълно неясно как и по какъв начин бъдещата комисия ще регулира цените на ВиК услуги, казват от КЕВР. Според тях предложеният закон продължава неуредиците със социалната поносимост на цените на водата.

В проекта тя се определя по действащата норма, като е уточнено, че се касае за средния месечен доход на домакинство в „съответната административна област“. „Съществува сериозен проблем с надеждността и достоверността на наличните данни за среден месечен доход на лице от домакинство по области, доколкото същите са с много високо ниво на грешка за голям брой от административните области“, посочват от КЕВР. И допълват, че в проекта на закона не са посочени изисквания за източниците на информация за доходите, нейното качество и надеждност.

Друга критика на регулатора е, че продължават да се предлагат неясни критерии за одобряването на цените на ВиК услугите и последващото им преразглеждане, като от новия проект на закона отпадат фундаментални изисквания като принципи и методи на ценообразуване, регулаторен период и други и остава впечатлението, че новата комисия ще има възможност единствено да одобри предложените от дружествата цени на ВиК услуги, без да има възможност да оцени тяхната ефективност и/или да изиска някакви корекции. Според КЕВР предложенията за разделяне на комисията и създаване на нова за регулиране на цените на ВиК услугите отново не са обосновани и мотивирани, и не са подкрепени от съществуващите стратегически документи и международни доклади.

В новия проект на закон отпадат изискванията по изготвяне от ВиК операторите и одобряване от независимия регулатор на бизнес планове.

До две години задължително с водомер

„Още по-абсурден е фактът, че предложеното отпадане от правомощията на независимия регулатор да разглежда и одобрява бизнес планове се извършва след започване на действащ регулаторен период 2022-2026 г., в рамките на който КЕВР е одобрила 5-годишни бизнес планове на редица дружества, утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023, 2024, 2025 и 2026 г., като предстои да измени с последващо решение одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г., като бъдат отчетени натрупаната през 2022 г. инфлация, както и одобрените коефициенти за ефективност, както и изпълнението на параметри от бизнес планове от предишния регулаторен период 2017-2021 г., а именно - разходите за поддръжка на нови активи за 2021 г., изпълнението на инвестиции за 2020-2021 г., и постигнатите нива на единните показатели за ефективност към 2021 г.“, пише в становището на  КЕВР.

istock
istock

От гражданската платформа „Изправи се.БГ” допълват, че новият закон не дава определения за лицата и домакинствата, които са „водно бедни“, и които съгласно Решението на НС от 2019 г. трябва да бъдат подпомагани с изплащането на водни помощи.

За пореден път в проекта на ЗВИК не се предлага никакво решение за един от най-големите проблеми в сградите етажна собственост – справедливото разпределение на количествата вода за общо потребление между отделните имоти, пише в становището. „Категорично сме против запазването на единната цена за ВиК-услугите за всички населени места на територията на една административна област, тъй като това не е икономически обосновано и справедливо за ползващи вода при гравитачно подаване. Не сме съгласни с предложеното по същество одържавяване на ВиК-сектора в страната чрез създаването на 27 териториално обособени ВиК-оператора, които да съответстват на териториалното деление на страната, като извън него остава само град София.

Местната власт и хората в страната настояват да се запазят общинските ВиК-дружества – Троян, Берковица, Сапарева баня, Сандански, Брацигово и други, тъй като битовите потребители в тези населени места заплащат много по-ниска цена на ВиК-услугите отколкото, ако бъдат одържавени, както се предлага. Например, от 1 януари 2023 г. в град Троян комплексната цена на ВиК услугите ще бъде 2,58 лв./куб.м. с ДДС, а в Ловеч 4,23 лв./куб.м. с ДДС, в град Берковица -1,26 лв./куб.м. с ДДС , а в Монтана 4,11 лв./куб.м. с ДДС, в град Сандански 0,86 лв./куб.м с ДДС, а в Благоевград 2,64 лв./куб.м с ДДС и други“, се посочва н становището.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg