Забранява се ползването на ВиК услуги без монтиран водомер. Това предвижда новият Закон за водоснабдяването и канализацията, качен за обществено обсъждане. В срок от 24 месеца от влизането му  в сила в сгради в режим на етажна собственост следва да са монтирани индивидуални водомери за всички потребители. Законът влиза в сила от 31 март 2023 г.

Периодичността на проверките на индивидуалните водомери е 10 години, пише още в закона. Инсталираните нови водомери  и подменените такива, следва да имат възможност за дистанционно отчитане.

Предвижда се създаването на нова Комисия за регулиране на цените на ВиК услугите, която ще регулира цените на ВиК услугите. Сега това се прави от Комисията за енергийно и водно регулиране. Новата комисия ще се състои от 5 члена, включително председател.

Те ще се избират и освобождават от Народното събрание, като мандатът им ще е 5 години, с право на не повече от два мандата. Председателят на комисията ще получава заплата в размер на 90 на сто от осем средни месечни заплати на наетите лица по трудово правоотношение в отрасъл ВиК съгласно данни на Националния статистически институт.

Останалите членове ще взимат 80 на сто от осем средни месечни заплати на наетите във ВиК отрасъла.

В закона се определя и социална поносимост на цената на водата. Социална поносимост е налице, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответната административна област. Данните за средния доход се взимат от Националния статистически институт.

Глоба от 50 000 до 200 000 лева ще плати ВиК оператор, който предоставя услуги по цени, по-високи от утвърдените от комисията. При кражба и повреждане на водомерите на водопроводните отклонения, намиращи се в имотите на потребителя, включително при замръзване на водомера, счупване на стъклото, унищожаване на пломби и други, ремонтът или смяната им се извършват от ВиК оператора, но за сметка на потребителя, пише още в закона.

Сменяме водомерите с дистанционни

За целите на управлението, планирането, изграждането, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и за предоставянето на ВиК услуги, територията на страната се разделя на 28 обособени територии, които съвпадат с административните области съобразно административно-териториалното устройство на страната.

istock
istock

За всяка от тези обособени територии управлението се осъществява от асоциация по ВиК, а осигуряването на дейностите и услугите е чрез възлагането им на ВиК оператор. В случаите, в които такова обединение (консолидация) предстои, съответните общини ще бъдат включени в асоциацията по ВиК, общинските активи ще бъдат предоставени за управление на асоциацията и правата на управление ще се упражняват чрез решенията на асоциацията.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg