Промените в Наредбата за топлоснабдяването, които влязоха в сила на 9 юни, предизвикаха тревоги и у фирмите, които отчитат и формират сметките за парно и топла вода, и у абонатите.

Топлинните счетоводители вчера алармираха, че новостите в наредбата ще доведат до сериозни закъснения и обърквания с изравнителните сметки за приключилия отоплителен сезон и че потребителите може да бъдат неприятно изненадани с високи фактури.

Притесненията са напълно неуместни, коментира Министерството на енергетиката. Промените целят "по-справедлив начин на изчисляване на изразходваните количества топла вода от страна на изрядните абонати. Досега разликата между показанията на общия и на индивидуалните водомери се начисляваше пропорционално върху сметките на всички абонати. 

С новите текстове, ако показанието на общия водомер е по-високо, превишението ще се разпределя само върху сметките на абонатите, които нямат прибори за измерване или уредите не са годни, поясняват от МЕ. Ако пък на общия водомер е отчетено по-ниско потребление, с разликата ще бъдат намалявани само сметките на абонатите с изрядни уреди, предвижда още наредбата.

В четири случая абонати на централно парно ще бъдат сюрпризирани с по-високи сметки от досега, когато общият водомер отчита по-голямо потребление: ако клиентът няма индивидуален водомер за топла вода; ако водомерът е стар или повреден; ако уредът е без пломба; ако топлинният счетоводител не е получил достъп до водомера за годишния отчет. 

В тези случаи сметките ще се формират така: както и досега, на ползвател "служебно" ще се начисляват по 140 литра на денонощие, но вече ще се добавя и разликата между показанията на общия водомер и на индивидуалните водомери в имотите. 

Все пак е сложен таван - независимо какво е превишението по общия водомер, добавката не може да е повече от 280 литра на денонощие на човек. Според топлинните счетоводители това означава по около 9 куб. метра вода на човек на месец.

Министерството посочва още, че корекциите в наредбата са в сила от 9 юни и няма как да затруднят изготвянето на изравнителни сметки за приключил сезон.

"Няма промяна и в начина, по който се изработват изравнителните сметки. Разликата е единствено при изчисляването на количеството топла вода на неизрядните абонати", твърдят от енергийното ведомство.