Съгласно Закона за енергийната ефективност до 2027 г. всички клиенти на централно топлоснабдяване трябва да преминат на реален месечен отчет. И към настоящия момент нормативната база дава възможност на клиентите на централно топлоснабдяване да преминат от прогнозни сметки към реален месечен отчет.

Съгласно чл. 73 от Наредба № Е-РД-04-1/12.03.2020 г. за топлоснабдяването „Разпределението на топлинната енергия по реално месечно потребление се извършва чрез месечно снемане на показанията на всички индивидуални уреди за дялово разпределение и водомери за топла вода от лицата по чл. 139б ЗЕ, отчетени от самите тях или от клиентите в етажната собственост.“ Фирмите за дялово разпределение /ФДР/ дават тази възможност след решение на Общото събрание на етажната собственост и съответното заявление пред фирмата, която извършва дялово разпределение в сградата, обясняват от Асоциация „Активни потребители“.
 
При извършване на месечен отчет и при пълен отчет на всички уреди, извършен от топлинните счетоводители, не се изготвя изравнителна сметка за съответната година. Такава се изготвя само в случаите на извършване на самоотчет, при непълен отчет на уредите или когато средствата за дялово разпределение на топлинната енергия за отопление и за битово горещо водоснабдяване в имотите на клиентите не са отчетени в един и същи ден с топломера в абонатната станция и водомера пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване. В описаните случаи фирмите зя дялово разпределение  трябва веднъж годишно да извърши контрол и да изготви обща изравнителна сметка и индивидуални изравнителни сметки.
 
Какви са предимствата на дистанционното отчитане
 
Срокът на годност на обикновените водомери е 10 години и по информация на фирмите за дялово разпределение тази година той изтича за много домакинства. При подмяната им трябва да се сложат дистанционни водомери, въпреки че в последните месеци те са поскъпнали драстично. След като срокът на годност изтече, топлинните счетоводители започват да начисляват цените на база.


Дистанционният месечен отчет ще промени коренно настоящата процедура по начисляване на задължения за потребена топлинна енергия. Ще се знае всеки месец какво се потребява и няма да има нито прогнозни сметки, нито изравнителни отчети. Ще се установява месечно какво се случва и дори да има някаква промяна в потреблението поради различни причини /технически или некоректно потребление/, то ще се вижда веднага. И да е по-топъл месецът от обичайното за сезона, то това ще се отрази веднага, а няма да се чака резултат в изравнителната сметка.


Кога трябва да сменим водомерите и топломерите

От друга страна, при по-студен месец от обичайното за сезона също ще знаем реално какво сме потребили. Няма да се изготвят прогнозни сметки и при неползване на топлинна енергия да се налага корекция на прогнозата или да се чака годишен отчет за установяване на реалното потребление в конкретен имот. В момента върху прогнозните сметки не се начислява лихва за просрочие, но върху сметки при реален отчет ще има такива, но въпреки това така всеки клиент ще знае своето реално потребление и ще може да го планира. Практиката с другите комунални доставки като доставка на питейна вода и електрическа енергия от години е такава и клиентите имат изградени навици в тази посока.
 
Как да го направим
 
Преминаването към реален месечен отчет изисква да бъдат поставени нови уреди с дистанционен отчет както на отоплителните тела, така и на водомерите. Отчитайки разпоредбите на закона, че те се отнасят и до доставката на питейна вода, то тази подмяна няма алтернатива.

Ще отпадне нуждата от осигуряване на достъп до имотите, което е особено полезно за трайно необитаваните и няма да е необходимо да се съобразява личния график на клиентите с графика за годишен отчет не само на фирмите за дялово разпределение, но и на доставчика на питейна вода. Направената еднократна инвестиция в подмяна на уредите бързо и ефективно ще се възстанови с прекратяването на съществуващи в момента промени в потреблението поради различни причини било то технически и най-вече при некоректно потребление от страна на клиенти.
 

istock
istock

Обществените посредници препоръчват на клиентите да не чакат крайните срокове /до 2027 г./ за преминаване на дистанционен отчет на уредите, вкл. и водомерите, а да го направят възможно най-скоро. При избор на фирма за подмяна на водомерите изберете такава, която едновременно с монтажа ще пломбира новите ви водомери.

Срокове и гаранции
 
    Номиналният срок на годност на измервателните уреди се определя от производителя и зависи от конструктивните характеристики на устройството. Например, за прости механични (лопатечни) измервателни уреди срокът на годност е 10 - 12 години, в зависимост от конкретния модел. За по-сложни електронни устройства срокът на годност може да бъде от 5 до 15 години и този период зависи не само от конструктивните характеристики, но и от това коя (студена или гореща) вода е предназначен да отчита измервателният уред. Номиналният срок на годност е посочен в техническия лист на устройството. Действителният експлоатационен живот на устройството е около 2 пъти по-малък от номиналния и зависи преди всичко от условията на работа: от качеството на водата; от състоянието на тръбопроводите (в старите къщи тръбопроводната система е износена и във водата попадат различни отлагания, които могат да доведат до повреда на измервателния уред); от колебанията на налягането в мрежата (налягането в мрежата се колебае няколко пъти през деня). Различни потребителски манипулации също могат да съкратят експлоатационния живот на измервателния уред, например използването на магнит за отвиване на показанията.
 
Ако измервателният уред се повреди преди гаранционния срок, можете да поискате подмяна или безплатен ремонт, но в същото време трябва да имате техническия паспорт на устройството и касова бележка от магазина с датата на покупката.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg