Общите загуби на вода през 2018 г. се оценяват на 499 млн. кубични метра или 56,4% от подадената вода (56,8% за 2017 г.), показват данните на НСИ.

Преобладаващата част са загубите при транспорта на водата (реални загуби), като през 2018 г. те се оценяват на 425,6 млн. куб. метра.
 
С обществено водоснабдяване е свързано 99,5% от населението в страната. Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата през 2018 г. се оценява на 99 л на човек, което е на равнището на 2017 година.

Над средното за страната е потреблението на вода от домакинствата в Югозападния район (118 л/чов./ден.), а най-ниско – в Североизточния район (85 л/чов./ден.).

Разпределението по области показва, че през 2018 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (126 л/чов./ден.) и Благоевград (117 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (69 л/чов./ден.) и Сливен (70 л/чов./ден.).
 

istock
istock

През 2018 г. 1,1% от населението в страната е било на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода, предимно сезонен.

Най-засегнати от режим на водоснабдяване са областите Габрово (28,2%), Търговище (13,1%) и Сливен (7,8%).

Общата дължина на водопроводната мрежа (експлоатирана от ВиК) през 2018 г. е 74 731 км, от която новоизградена 115 км, и реконструирана/подменена 411 километра.
 
През 2018 г. от икономиката и домакинствата са образувани около 427 млн. м3 отпадъчни води и 3 618 млн. м3 отработени води от охлаждащи процеси – общо те съставляват 87,1% от използваните води.
 
През 2018 г. в страната са иззети 5 425 млн. м3 пресни води, което е с 4,1% по-малко спрямо 2017 година.

Най-значимо е намалението на иззетите повърхностни води (4,3%), които съставляват около 90% от иззетите пресни води, отчита още статистиката.

С колко поскъпва водата в 24 града

Регистрираният спад се формира основно от намаляващото черпене на вода за охлаждащи процеси в енергетиката и за сектор „Селско, горско и рибно стопанство“.

Спад се отчита и при добитата вода от подземни източници – с 2,6% спрямо 2017 г. основно за целите на общественото водоснабдяване (ВиК).
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg