Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за цените в сектор „Електроенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2023 г. за следващия едногодишен ценови период. 

След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, Комисията утвърди средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители с 4,37 %. За „Електрохолд“ е предвидено увеличение с 4,24 %, на ЕВН – с 3,78 %, а за клиентите на „Енерго Про“ – с 5,43 %. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги, съобщиха от КЕВР. 

Първоначалните разчети на Комисията предвиждаха увеличение в размер на 3,63%, но това беше преразгледано след издадена заповед на служебния енергиен министър, с която бяха  променени квотите за регулирания пазар на държавните производители на електроенергия. В енергийния микс за битовите потребители бяха включени 2 200 000 MWh електроенергия, произведена от ТЕЦ „Марица изток“ - 2,  с цел дружеството да не изпадне в финансови затруднения.

Николов: Битовите потребители ще плащат по-скъп ток

Комисията приложи регулаторни механизми, които позволиха увеличението на цените на електроенергията за битовите потребители да бъде в размер, близо четири пъти по-нисък от нивото на инфлацията. Статистиката на ЕС показва, че цените у нас са сред най-ниските в сравнение със страните в цяла Европа   С определянето на  цени с хоризонт от една година напред Комисията създава условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства. Този подход доказа своята обоснованост в изминалите периоди на висока динамика на цените на енергийните пазари, когато разходите на битовия сектор в останалата част на континента се повишиха драстично, посочват от регулатора.    

Комисията за енергийно и водно регулиране определи и цените в сектор   „Топлоенергетика“ за следващия едногодишен ценови период от 1.07.2023 г. до 30.06.2024 г.. 

istock
istock

В сравнение с предходния годишен период 2022-2023 г. цените остават практически без промяна. Те се повишават минимално с между 0,05% и 0,48%, при  годишна инфлация за периода по данни на НСИ от 15%.

За клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД утвърдената годишна прогнозна цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на  137,93 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 137,96 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 96,94 лв./MWh,за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 95,20 лв./MWh, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД - 136,99 лв./MWh, „Топлофикация – Враца“ ЕАД - 113,08 лв./MWh, „Топлофикация ВТ“ АД - 131,82 лв./MWh, „Топлофикация-Разград“ ЕАД - 145,54 лв./MWh. За топлофикационните дружества, използващи за енергиен носител въглища, определените цени на топлинната енергия са : за „Топлофикация Русе“ ЕАД – 105,57 лв./MWh, за „Топлофикация - Перник“ АД - 115,94 лв./MWh, за „Топлофикация Сливен“ ЕАД  - 104,19 лв./MWh , за „Топлофикация - Габрово“ ЕАД - 138,00 лв./MWh.

С утвърдените цени увеличението на цената на парното и топлата вода за клиентите на "Топлофикация София" е с 0,05%, за "ЕВН България Топлофикация" ще е с 0,22%, за "Топлофикация Плевен- с 0,06%, за "Топлофикация Бургас" – с 0,28 %, за "Веолия Енерджи Варна" –  с 0,35 %, за "Топлофикация ВТ" – с 0,11 %, за „Топлофикация Русе“ ЕАД – с 0,09%, за „Топлофикация Сливен“ ЕАД – с 0,26%, за „Топлофикация - Габрово“ ЕАД – с 0,36%,„Топлофикация-Разград“ ЕАД – с 0,48%.

Намаляват се цените на топлоенергията за клиентите на "Топлофикация Перник" - с 0,66 %, както и за клиентите на  "Топлофикация Враца" – с 0,06 %. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg