Европейската комисия (ЕК) предлага да се инвестират 200 млрд. евро в развитието на цифрова инфраструктура в Европа. Това е част от новата политика на ЕК за решаване на основните проблеми на пазара на телекомуникации в Европейския съюз (ЕС).

Той изпитва проблеми заради силната си фрагментация и поради тази причина изостава от развитието спрямо други региони. В ЕС например има над 60 големи и средни мобилни оператора, докато в САЩ и Китай са по трима.

България също е пример за силно фрагментиран пазар. Това е проблем за европейския сектор, тъй като той се оказва в неблагоприятна позиция. Причината е, че пазарът се променя значително в следствие на бързото технологично развитие на мрежите, което изисква сериозни финансови и средства за изграждане и поддръжка. Десетките малки играчи в Европа нямат възможност да финансират тези проекти. ЕК признава този факт и иска да помогне с новата си политика, която представи в нова „Бяла книга“.

„Телекомуникационният сектор страда от фрагментиран пазар, липсва единен пазар. Телекомуникационните фирми работят основно на национално равнище и всички ние виждаме, когато пътуваме из Европа, че има празнини, когато няма свързаност”, заяви Маргрете Вестагер, заместник-председател на Европейската комисия.

Това е проблем не само за мобилните оператори. Цифровата свързаност е от фундаментално значение и за икономиката. Изследвания на пазара показват, че дигитализацията може да бъде ключов инструмент за растеж на икономиката.

"Потребителите зависят от нашите мрежи, те ги използват всеки ден на работа, в училище, за каквото и да било, у дома, свързвайки се с общини, лекари и т.н. като граждани това е важно. И с това се надяваме, че този свят хвана вълната за бързо внедряване на високоскоростна свързаност. Така че, колкото по-добре, колкото по-силен сектор на телекомуникациите в Европа имате, толкова по-бързо можем да го внедрим и колкото по-бързо можем да се уверим, че цяла Европа е свързана и способна да прави иновации, да бъде конкурентоспособна с други части на света. Така че мисля, че има какво да спечелим от тази „Бяла книга“, заяви Лиз Фър, директор на Европейската асоциация на операторите на телекомуникационни мрежи.

Цифровите технологии могат да осигурят до 1 трилион евро допълнителен приход към европейските икономики. За да се случи това са нужни инвестиции и ЕК иска да ги осигури и от бизнеса: „За следващите 6 години 200 млрд. трябва да се инвестират. Ние сме либерали и предпочитаме да не използваме публични средства, а да използваме частни инвестиции, но искаме да създадем подходяща рамка, за да ги привлечем”, заяви Тиери Бретон.

„Говорим за мрежа, за софтуерни услуги, за това, което ще ни помогне да се позволи технологично развитие. Питаме се имаме ли инфраструктурата и тези, които могат да го направят, имат ли възможността да го направят. И отговорът е не”, заяви Тиери Бретон, европейски комисар за вътрешния пазар.

Според ЕК инвестициите в инфраструктура ще помогнат и за технологиите на бъдещето - като автономни автомобили и телемедицината. Консолидацията на телеком пазарите ще позволи повече и по-качествени инвестиции, както и да се запази дигиталният суверенитет на Европа и да се засилвани нейната конкурентоспособност в сектор, който ще предопредели нашето бъдеще.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase