От 1 януари 2023 г. всички пенсии в Чехия, отпуснати преди тази дата, са  увеличени, съобщава НОИ. Основният размер на пенсиите се увеличава с фиксирана сума от 140 чешки крони (11,69 лева) до 4040 чешки крони (337 лева) на месец.

Процентният размер на пенсиите се увеличава с 5,1%, като средното увеличение ще бъде 825 крони. От 1 януари 2023 г. се увеличават и частичните пенсии, които са отпуснати съгласно координационните регламенти на Европейския съюз или международни договори за социално осигуряване. Изплащаният процент на тези пенсии също ще се увеличи с 5,1%, а новият размер на основната оценка се определя като частична сума от сумата от 4040 чешки крони, в съотношение на чешкия осигурителен период към получения общ осигурителен период.

Помощ за отглеждане на дете

От 1 януари 2023 г. влиза в сила закон, който въвежда така наречената помощ за образование. Увеличава се размерът на пенсията за старост с фиксираната сума от 500 CZK за всяко дете, отглеждано от осигурения (пенсионера). Увеличение за отглеждане на дете - надбавката за отглеждане ще се прилага както за пенсиите за старост, отпуснати след 31 декември 2022 г., така и за вече изплащаните пенсии за осигурителен стаж и възраст.

Помощта за отглеждане на дете става част от процента на пенсията за старост и не е решаващо дали детето е отгледано в Чехия или в чужбина. Ако дадено лице е получило пенсия за старост в Чешката република, то има право и на надбавка за отглеждане на дете, т.е. 500 CZK за всяко дете, за което се е грижило толкова дълго, колкото е необходимо в най-голяма степен.

С колко вдигат пенсиите в Австрия

Увеличение за отгледано дете на пенсията за старост, която е предоставена по отношение на международното споразумение за социална сигурност или координационните регламенти на ЕС според съотношението на осигурителните периоди, придобити в Чешката република, към общия осигурителен период ( така наречената частична пенсия), размерът на това увеличение също се определя като частична сума, съответстваща на съотношението на осигурителните периоди, в което е отпусната частичната пенсия.

istock
istock

Промени в здравното осигуряване от 1 декември 2022 г.

От 1 декември 2022 г. се удължава предоставянето на обезщетение при мъртвородено дете или неговата смърт до 6 седмици от датата на раждане.

Промени от 1 януари 2023 г

На 1 януари 2023 г. влезе в сила Закон No 455/Сб.2022 г. С него се въвежда, във връзка с по-ранното пенсиониране на т. нар. парамедици и членове на пожарно-спасителните звена на фирмата, по-високи осигуровки за техните работодатели. Осигурителната ставка ще се увеличава постепенно, както следва: през 2023 г. ще бъде 26,8%, през 2024 г. ще бъде 27,8%, през 2025 г. след това 28,8% и от 2026 г. ще бъде 29,8%.

На 1 февруари 2023 г. влиза в сила Закон No 216/Сб.2022 г., който въвежда отстъпка от осигурителните вноски за определени групи служители (родители, които се грижат за дете под 10 години, лица с увреждания или лица над 55 години) , които не могат да работят при фиксирано седмично работно време. Следователно има условие (с едно изключение) да се договори по-кратко работно време или дежурство, в рамките на най-малко 8 и най-много 30 часа на седмица.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg