През последните годни наблюдаваме тотален срив на преките чуждестранни инвестиции в България, отчете днес Радосвет Радев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара. В това отношение изоставаме значително от Сърбия и Хърватия, добави Камен Колев.

Общият обем на инвестициите в страната – български и от чужбина в периода 2007 - 2017 г. остава сравнително постоянен - около 18 млрд. лева годишно, с върхова стойност през 2008 година, когато достигат 24 млрд. лева.

През 2017 година общите инвестиции са били 18,95 млрд. лева, но чуждите инвестиции са само 1,86 млрд. лв. или едва 9,8% от всички.

За сравнение през 2007 г. цялата сума на преките инвестиции в България е била 17,96 млрд. лева, като чуждестранните са съставлявали 98,6 на сто от нея.

Камен Колев, зам-председател на БСК поясни, че българската икономика е декапитализирана и има очевидна нужда от още инвестиции.

Емпирично е доказано, че преките чужди инвестиции в една държава трябва да са 10% от брутния вътрешен продукт, за да се развива икономиката успешно.

Това означава, че за България е необходимо тяхната стойност да надвишава 10 млрд. лева.

Само за 2018 година спадът на преките чуждестранни инвестиции е двоен, посочи Колев. Те са били 500 млн. лева през първата половина на 2017 година, а за първото полугодие на 2018 година са само 250 млн. лева, по данни на БНБ.

Реално парите изпращани от българските емигранти сериозно надхвърлят размера на преките чуждестранни инвестиции.

Но по-голямата част от средствата, превеждани от сънародниците ни в чужбина, отиват за потребление.

Повече от половината чужди инвестиции през 2017 г. са заеми

Световната банка бори бедността с инвестиции в екопроекти

Горанов: Приоритетите ми са инвестиции в човешки капитал

Иначе преките чуждестранни инвестиции в България са насочени основно към преработващата промишленост, недвижимите имоти, банковите услуги и застрахователния бранш.

Радосвет Радев предложи да направим някои от най-големите инфраструктурни проекти през концесии, а и строежът на АЕЦ - те биха дръпнали размера на преките чужди инвестиции до необходимите равнища.

Тежката администрация, корупцията и големият брой разрешителни и сертификати пречат на по-малките инвеститори, посочи Камен Колев.

Изследване на БСК идентифицира следните фактори, възпрепятстващи привличането на преки чуждестранни инвестиции: липса на квалифицирани кадри, лоша инфраструктура, бавно свързване към комуналните услуги (ел. енергия, ВиК, преносни мрежи и др.), утежнена бизнес-среда и регулации, липса на електронно правителство и на прилагане на електронните услуги, бавен процес на обявяването на фалити, висока междуфирмена задлъжнялост, мудно правораздаване, корупция, бюрокрация н%