Фючърсните контракти на захарта формираха дъно, след като от януари 2011 цените им спаднаха от 35 долара до малко над 10 долара през август тази година. 

Последва импулсивно възходящо движение, което в началото на месеца изведе търговията над низходящия тренд и в момента сделките се сключват в зоната на съпротивата 14.50 долара, формирана през 2010.

Трайно установяване на цените над ключовото ниво от 14.50 долара би могло да се използва като сигнал за вход в дълги позиции с цел съпротивата 20.50 долара.

sugar 1

Текущите подкрепи на дневна графика се намират в зоната 13.40 и 11.50 долара. Тези нива са подходящи за позициониране на стоп ордери. При евентуален вход на пазара около 14.80, съответните съотношения риск/доходност на дългите позиции биха били 0.25 и 0.58.

sugar 2Предупреждение за рискове: търговията с финансови инструменти може да доведе както до печалби, така и до загуби. Потребителите на сайта трябва да знаят, че търговията на финансовите пазари е свързана с поемане на рискове, които те добре трябва да познават, преди да пристъпят към сключване на сделки. Потребителите на сайта самостоятелно и за своя сметка вземат инвестиционните си решения, преценявайки дали търговията с конкретните инструменти е подходяща за тях в зависимост от финансовото им състояние и инвестиционни цели. Сайтът е с информативен характер и нито една част от него не представлява инвестиционна консултация, инвестиционно изследване, препоръка или съвет за инвестиционно решение или следване на инвестиционна стратегия.