Става въпрос за около 320 млрд. евро. Толкова е външният дълг на Гърция. Той възлиза на 175% от нейния брутен вътрешен продукт, но това не е важно за кредиторите. Сумата на дълга също няма голямо значение, тъй като по-голямата част от него се намира в портфейлите на Европейската централна банка и Международния валутен фонд.

Печалбите от този актив постепенно намаляват, а е съмнително доколко той е ликвиден и дали въобще Гърция ще може да върне задълженията си.

ЕЦБ спечели 298 милиона евро от лихвите по гръцките облигации през миналата година, а за сравнение през 2013 г. нетният приход от тях беше 437 млн. евро.

Отписването на на десетки милиарди евро от портфейлите на двете институции не е желателно, но няма да е фатално за тях.

Фалитът на Гърция вероятно ще има само краткосрочен негативен ефект за международните пазари с оглед на малкия обем на свободно търгувания гръцки частен и държавен дълг. А излизането на страната от еврозоната би премахнало основния източник на риск и несигурност за единната валута.

Тогава защо кредиторите просто не оставят Гърция да фалира? Защото не могат. Ако трябва да перифразираме Фридрих Хаейк, на пазарите въобще не става въпрос за пари, а за информация.

Знанието за фалита на Гърция, а не финансовите загуби, е това което го прави нежелан и кара кредиторите да правят всичко възможно да го предотвратят.

Какво ще стане, ако Гърция фалира? Вероятният сценарий е икономиката на страната да колабира. Особено ако неплатежоспособността се съчетае с излизане от еврозоната или дори, както предупреди гръцката централна банка, от Европейския съюз.

Без единния пазар, без еврото, без инвеститори и кредитори, Гърция изглежда изправена пред ужасяваща криза и то след като нейната икономика се сви с 25% през изминалите 5 години.

Положението може да стане толкова лошо, че да се стигне до политически разпад, изблици на насилие и дори до гражданска война. Това вече се е случвало в Гърция през първата половина на XX век. И цялата вина за разрушението, хуманитарната катастрофа и човешките жертви ще носи ЕС. Гърция може да се превърне в европейския Ирак, въпреки че засега за тази титла се бори единствено Украйна.

Но има и по-лош сценарий за кредиторите. Сценарий, за който въобще не се говори. Той е гръцката икономика силно да подобри конкурентоспособността си след излизането от еврозоната и да постигне бърз растеж, свързан със социален просперитет.

В такъв случай Гърция би поставила под въпрос цялата идея за Обединена Европа. Във всяка европейска държава ще има политически сили, които ще искат да последват гръцкия опит и да постигнат същия просперитет извън контрола на европейските институции.

Нещо повече, евентуално излизане на Гърция от еврозоната ще създаде прецедент. В момента не съществува юридическа или политическа процедура дадена държава да напусне валутния съюз. Сам по себе си прецедентът в този случай създава опасност за бъдещето на еврото и възприемането му като една от глобалните резервни валути, наред с йената, долара, паунда и швейцарския франк.

Така стигаме и до фалита на Гърция...