От днес, 17 юни, до 13 септември Областните дирекции по безопасност на храните в Бургас, Варна и Добрич започват засилен контрол в обектите за търговия с храни и обществено хранене във връзка с началото на активния летен туристически сезон, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Ще се проверяват обекти за търговия на дребно с храни; подвижни, временни и сезонни обекти; обекти с дейност на кетъринг; заведения за обществено хранене, включително и такива, намиращи се на територията на хотелски комплекси; туристически обекти, предлагащи  услугата "ол инклузив", и други, находящи се на територията на съответната област.

Какви са цените на цацата по Черноморието

Проверките ще се извършват с цел установяване съответствието на обектите с изискванията на действащото законодателство: съответствие на сградов фонд и оборудване; действащи системи за управление безопасността на храните; произход и правилно съхранение на суровини и храни; срокове на съхранение на храните; спазване на изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите; наличие на заверени лични здравни книжки на персонала и други. Ще се акцентира на коректното етикетиране на предлаганите млечни продукти в проверяваните обекти и извършването на проследимост на техните доставчици.

Инспекторите ще следят и за подходящи условия за измиване и дезинфекция на работния инвентар, оборудване и съоръжения за измиване и подсушаване на ръцете; подходящо работно облекло и лични предпазни средства. 

istock
istock

При установяване на несъответствия ще се приемат действия в съответствие с действащото законодателство в областта на храните. При необходимост Областните дирекции по храните ще извършват и съвместен контрол с общините, КЗП, НАП, МВР и РЗИ.

По време на миналогодишния летен туристически сезон по Черноморието в периода от 1 юни до 15 септември БАБХ е извършила 1736 проверки, като 72 от тях са били по сигнали и жалби на граждани.

Възбранени и насочени за унищожаване са били 135 кг храни от животински произход поради липса на етикети или с изтекъл срок на годност, както и 37 кг храни от неживотински произход поради неспазване на указаните от производителя условия или с изтекъл срок на годност.

Издадени са били 3 заповеди за спиране на цялата дейност на обекти, също 29 акта и 151 предписания относно лоша хигиена, обекти без регистрация по Закона за храните, неспазване на изискванията относно етикетиране на храни, храни с изтекъл срок на годност, несъответствия по сграден фонд и други.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase