Мениджърите от различните сектори на икономика предвиждат цените на стоките  и услугите  у нас да продължат да се вдигат през следващите три месеца. Това показват последните данни на НСИ. Относно продажните цени в промишлеността 22.4% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

В същото време през  ноември  2021  г.  общият показател на бизнес климата  намалява  с  2.2  пункта  в сравнение с октомврийското си равнище в резултат на влошения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. В промишлеността обаче показателят  нараства с 3.2 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Същевременно настоящата производствена  активност  се  оценява  като  леко  намалена,  като  и прогнозите за  дейността  през следващите три месеца са по-умерени. Най-сериозното  затруднение  за  дейността  на  предприятията  остава  несигурната икономическа среда, следвана от недостига  на работна сила и недостатъчното търсене от страната.

Делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в строителството да се повишат през следващите три месеца, също се увеличава.
През  ноември  съставният  показател  „бизнес  климат  в  строителството“ намалява с 4.1 пункта. По тяхно мнение настоящата строителна активност и осигуреността на производството с поръчки са намалени спрямо октомври, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-песимистични.

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда,  цените на материалите  и недостига  на работна сила.

Икономиката ни забави ръста си

И очакванията на търговците на дребно по отношение на продажните цени през следващите три месеца продължават да са в посока на увеличение.  Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ спада с 8.4 пункта. Песимистични са и прогнозите им за  обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

При свързаните фирми в облагаемия им оборот ще се включват и приходите на предишните работили там фирми за максимум 12 месеца.
istock

През  ноември  съставният  показател  „бизнес  климат  в  сектора  на  услугите“  се понижава  с  4.7  пункта в резултат  на  по-песимистичните  оценки  и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Негативни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. В  сравнение  с  октомври  нараства  делът  на  мениджърите,  които  предвиждат  продажните цени в сектора да се повишат през следващите три месеца.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg