Буксува ли строителният бранш у нас? Както вече знаем, секторът продължава да изпитва недостиг на качествена работна ръка, а високи цените на строителните материали вследствие на инфлацията принудиха много от строителните фирми да се замислят дали да инвестират в дълготрайни материални активи като машини и специализирано оборудване и техника.

Последният икономически отчет на Камарата на строителите в България сочи че произведената продукция в отрасъл "Строителство" за 2022 г. е на обща стойност 17, 1 млрд. лв., като спрямо 2021 г. се увеличава с едва 6,5%, което предвид в пъти увеличения ръст на цените на материалите и инфлацията у нас не може да компенсира достатъчно оскъпяването и на практика може да твърдим, че се наблюдава не ръст, а свиване на строителството.

Друг фактор, допринасящ за несигурната обстановка в сектора, са нарастващите разходи на работодателите за труд през 2022г. Те са средно 11,23 лева за един работен час, докато преди година служителите на компаниите от сектора са получавали 10,07 лева на час или с лев по-малко. В сравнение с 2014 г. строителните компании трябва да плащат двойно на работниците си. Наетите нови служители в сектора са с 10% по-малко на годишна база.

istock
istock

Продължават да се строят предимно жилищни сгради, като започнатото строителство се увеличава с 7,6%, но пък при административните сгради се отчита спад от 16,1%.

Водещи, с най-голям брой сключени договори през изминалата година, са малките фирми у нас при ръст от 9,5 на сто (161 бр.) на годишна база и ръст при стойността от 13,9 на сто (60,8 млн. лв.).

С най-голяма стойност на сключените договори пък са средните фирми. Те регистрират спад на броя от 3,7 на сто (53 бр.) спрямо 2021г. и ръст при стойността от 13 на сто (124,8 млн. лв.). Големите фирми отбелязват ръст на броя от 30,5 на сто (53 бр.) и спад на стойността от 43,4 на сто (292,2 млн. лв.).

Фирмите без регистрация в Регистъра на Камарата бележат спад в броя от 5 на сто (6 бр.) на сключените договори, и ръст от 67,8 млн. лв. на стойността им в сравнение с 2021 година. При консорциумите годишният темп на сключените договори е спад на броя с 32,6 на сто (181 бр.), и ръст на стойността от 115,5 на сто (1 796,4 млн. лв.).

Обявените обществени поръчки в отрасъла за 2022 г. възлизат на 4 419 бр. с прогнозна обявена стойност 11 661,7 млн. лв. Тенденцията на годишна база е регистриран ръст от 23,9 на сто на броя на обявените поръчки и ръст на стойността от 119,9 на сто.

КСБ

Докато преките чуждестранни инвестиции във всички останали сектори на икономиката у нас бележат ръст с близо 50% през изминалата година в сектор „Строителство“ се наблюдава сериозен отлив. Те са с отрицателна стойност и възлизат на - 48,6 млн. евро, като спрямо 2021 г. намаляват с 19,9 млн. евро или близо със 70 на сто.

Това се дължи на несигурността в сектора, нарастващите цени, забавени плащания и липсата на адекватна индексация на договорите за строителство с публични възложители, както и необходимостта от осигуряване на ресурс за реализирането на тази индексация, за да бъдат успешно завършени започнатите инфраструктурни обекти.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg