Не е тайна, че българският потребител все повече се интересува от къде идва храната, която слага на масата вкъщи, дали е българско производство и какво е качеството на даден продукт, който консумира, как може да подпомогне родната икономика с всеки лев, който харчи в магазина за стоки и услуги, и какъв е ефектът от покупателната му способност.

В тази връзка, и по повод 12 годишнината си, една от най-големите компании с висока ефективност и производителност на труда, както и един от най-атрактивните работодатели на пазара ни - Лидл България, дава яснота относно своя принос към икономиката на страната ни като представи тази година своята втора оценка на икономическото въздействие от дейността си през 2021 г.

В анализ, изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ), става ясно, че съвкупният ефект от дейността на Лидл България върху българската икономика достига до рекордните 1,61 млрд. лв. за 2021 г., което е с 44% повече спрямо 2019 г. Това довежда и до изводите, че със своята дейност компанията се превръща в изключителен двигател за растежа на българския бизнес и безспорен лидер на регионално ниво.

Какво е „Ефектът Lidl”?

Целият този принос към икономиката на страната компанията нарича „Ефектът Lidl”. В него се включват преките и непреките ефекти от дейността на веригата в България в някои основни направления. Когато една компания работи прозрачно като работодател, инвеститор, данъкоплатец и бизнес партньор, резултатите не закъсняват и това става видно от изнесените данни.

Към преките ефекти се включват всички разходи на компанията за: стоки (хранителни и нехранителни), различни услуги (ремонт, поддръжка, охрана, транспорт, ИТ, маркетинг и др.), инвестиции в сградния фон (придобиване на терени, строителство на сгради, машини, оборудване и др.) както и разходи за възнаграждения на служителите в компанията.

Към непреките ефекти се отнасят резултатите от взаимодействието с всички отрасли, към които компанията прави плащания.  Българските компании, които доставят на веригата стоки, услуги, терени и т.н.,  инвестират  получените средства за закупуване на суровини и стоки, оборудване, машини, както и за персонал и заплати в техните предприятия. Така се формира допълнително търсене, което методологията на ИПИ отчита като непреки ефекти към икономиката.  За тези непреки ефекти допринасят  и служителите на Lidl, които от своя страна осигуряват допълнително потребление, като харчат своите доходи за разнообразни стоки и услуги, туризъм и развлечение и като цяло се превръщат в онзи потребител, за който споменахме в началото.

Lidl
Lidl

От представените данни става ясно, че непреките ефекти от дейността на компанията са забележителни и генерират 670 млн. лв. от общия принос към икономиката за 2021г. от 1,61 млрд. лв.

Lidl
Lidl

Как „Ефектът Lidl“ подобрява икономическата картина у нас?

Любопитен факт е, че компанията е сигурен и стабилен работодател за своите служители и безспорен лидер в бранша. Средната месечна заплата в компанията е с 81% над средната в сектора и с над 53% от от средната работна заплата за страната за изминалата година. Нетните разходи за възнаграждения на веригата достигат 71 млн. лв. за 2021г., като екипът тогава е наброявал над 3 300 души.

Несъмнено през последните 2 години Lidl затвърждава подкрепата си към българското производство. Компанията значително разширява партньорството си с български производители. За този период в магазините на Lidl в страната делът на български стоки е нараснал с 11%.

istock
istock

Плащанията за такива стоки възлизат на 544 млн. лв. само за изминалата година. Към тях се добавят още около 11 млн. лв. други стоки и близо 65 млн. лв. износ, реализиран от българските производители в търговската мрежа на Lidl в Европа.

Не на последно място, докладът отчита и приноса на компанията като един от най-големите данъкоплатци в страната. Лидл България е внесла 42,3 млн. данъци в държавния и местните бюджети през 2021г.

Резултатите от дейността на Лидл България сочат, че когато една компанията прилага добри практики във всяка сфера от своята дейност и работи прозрачно, тя не само е добър пример за всички бизнес сектори, но и показва как това може да подобри цялостно икономическата обстановка в страната.

Чрез своите различни социално отговорни инициативи и програми, които развива, Лидл България осъществява принос и към обществото, с което разширява значението на „Ефекта Lidl“ отвъд чисто икономическите ползи.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg