Правителството ще продължи и през 2022 г. да подпомага бизнеса заради високите енергийни цени, съобщава Министерството на енергетиката. На последното си заседание за годината Министерският съвет реши да компенсира мрежовите оператори в пълен размер заради натрупания в периода юли - декември 2021 г. критичен дефицит от разходите им за електроенергия за технологични нужди.

Така утвърдената с предходно решение на МС компенсация за мрежовите оператори за месеците октомври и ноември в размер на 110 лева за мегаватчас ще бъде надградена. По тази схема са отпуснати 235 млн. лв, които ще бъдат разплатени при потвърждаване на нотификация за помощта от страна на ЕС.

Бизнесът е за компенсации само над 185 лева за мегаватчас, но да няма ограничения

С финансовата подкрепа за мрежовите дружества, в това число и ЕСО ЕАД, ще бъде намален финансовият дефицит, който следва да бъде компенсиран при следващо ценово решение на КЕВР. От своя страна това ограничава необходимостта от съществено повишаване на цените на мрежовите услуги за всички крайни потребители.

В този смисъл програмата "спестява" по около 4,50 лева за мегаватчас средно за присъединените към преносната мрежа и около 20 лева за мегаватчас средно за присъединените към разпределителни мрежи, с каквито суми иначе би трябвало да се увеличат мрежовите такси заради натрупания дефицит. Това има пряко положително влияние върху всички потребители в страната - битови и небитови.

istock
istock

Планира се подкрепата за мрежовите оператори да продължи и през първото тримесечие на 2022 г. Планираният допълнителен финансов ресурс е на стойност 120 млн. лв.

Подпомагането на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия според започналата от служебното правителство програма, продължава през декември 2021 г. и през първото тримесечие на 2022 г., реши още правителството, допълват от енергийното ведомство.

Размерът на тази подкрепа, както и декемврийските помощи за бизнеса, се изчисляват като 75 процента от разликата между базовата цена 185,59 лева за мегаватчас и реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на БНЕБ за съответния месец, но не повече от 30 на сто от реалната борсова цена за юли 2021 г. Тази схема е на стойност 250 млн. лв. само за декември 2021 г., плюс още около 670 млн. лв. за първото тримесечие на 2022 г.

Какви са последиците от мораториума върху цените

Само за декември подкрепата за българския бизнес се очаква да е около 130 лева за мегаватчас, което, в комбинация с директната подкрепа за мрежовите оператори, ще доведе до значително повишен ефект спрямо месеците октомври и ноември.

istock
istock

Правителството планира от началото на 2022 г. за първи път сред получателите на финансова подкрепа да се включват и потребителите на природен газ на регулирания пазар. Те, както и небитовите потребители на електрическа енергия, ще бъдат подпомогнати за декември 2021 г., както и за цялото първо тримесечие на 2022 г. Финансовият ресурс за това е около 200 млн. лв.

Общата стойност на предвидените компенсации може да надхвърли 1.5 млрд. лв в зависимост от пазарната динамика. Финансовият източник за тях е държавният бюджет, дивидента от държавните енергийни дружества, както и приходите от продажба на квоти въглеродни емисии, се посочва в съобщението.

Екипите на Министерството на енергетиката и Министерството на финансите ще продължат комуникацията си с всички представители на социалните и работодателските организации за ефективно адаптиране на механизма на компенсиране с оглед динамично променящата се пазарна среда, добавят от енергийното ведомство.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg