Чужденци купуват все по-малко имоти у нас. Все още обаче покупката на недвижими имоти от чужденци надхвърля продажбата на такива. Припомняме, че последната година руснаци масово разпродаваха имотите си в България, отчитаха данните на БНБ.

Данните на банката показват, че за първите четири месеца нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на едва 0,03 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 6,4 млн. евро за януари – април 2022 г. От данните обаче не става ясно от кои държави са чужденците, които купуват недвижимости у нас.

Общо по предварителни данни преките инвестиции в страната за януари – април 2023 г., възлизат на 1,854 млрд. евро, като нарастват със 727,5 млн. евро (64.5%) спрямо януари – април 2022 г. (положителен поток от 1,127 млрд. евро. Само през април През април 2023 г. потокът е положителен в размер на 46 млн. евро, при отрицателен поток от 241,4 млн. евро за април 2022 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 250,4 млн. евро за януари – април 2023 г. Той е по-голям със 169,4 млн. евро от този за януари – април 2022 г., който е положителен в размер на 81 млн. евро.

Купуват ли чужденци имоти у нас

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 846,6 млн. евро, при положителна стойност от 899 млн. евро за януари – април 2022 г.

istock
istock

Най-големите преки инвестиции за първите четири месеца на 2023 г. са от Нидерландия (543 млн. евро), Гърция (313 млн. евро) и Италия (102 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Румъния (12,5 млн. евро) и Украйна (24,3 млн. евро).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg