Храните, кетърингът и дори хартията за офисите, които ще бъдат доставяни с обществена поръчка, трябва да отговарят на определени екологични изисквания. Това предвижда нова наредба за екологичните изисквания към определени продукти, предмет на обществени поръчки, качена за обществено обсъждане.

За храните се въвежда задължителен процент на тези, включени в Списъка с биологични хранителни продукти, да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането.

За тази година този процент трябва да е не по-малък от 2 на сто, като всяка следваща година процентът расте и през 2031 г. става поне от 10% от общото количество на доставки на храни и напитки.

При кетъринг услугите кандидатът или участникът в обществената поръчка ще трябва гарантира, че използва най-добрите практики за предотвратяване на генерирането на хранителни отпадъци. Офертата трябва да съдържа списък на артикулите за еднократна и многократна употреба, които ще бъдат използвани при изпълнението на договора. Като цяло трябва да се използват такива за многократна употреба.

Възложителят може да разреши и артикули за еднократна употреба в следните случаи:

– съдове за храна за вкъщи и кетъринг за бързо хранене в случаите, когато събирането е изключително трудно или невъзможно поради естеството на събитието;

– торби за боклук и ръкавици за почистване;

– хартиени покривки за маса, които могат да бъдат бърсани и използвани за по-дълги периоди (покривки за маса за еднократна употреба, използвани само за едно хранене,
не са разрешени).

Най-много кафе пият германците.
istock

Минималните задължителни екологични изисквания за автоматите за продажба на храни и напитки предвиждат да се осигури  възможност за използване на чаши за многократна употреба (например порцеланови или стъклени).

Ако използването на чаши за еднократна употреба не може да бъде избегнато поради съображения, свързани с хигиената и безопасността на потребителите и общественото здраве, те трябва да могат да се рециклират, пише в мотивите.

Въвеждат нова екотакса

Хартията пък трябва да бъде произведена изцяло от възстановени хартиени влакна. Те включват както рециклирани влакна от отпадъци след потреблението, така и рециклирани преди потреблението влакна – от фабрики за хартия, познати още като технологичен отпадък. Освен това хартията трябва да е избелена поне без свободен хлор (ECF) или без хлор (TCF).

Почистващите продукти, които ще бъдат използвани за извършването на задачи, свързани с договора, трябва да бъдат в съответствие с критериите за токсичността за водни организми и за изключените и ограничените вещества от критериите на екомаркировката на ЕС за почистващи продукти за твърди повърхности или еквивалентно/и. Текстилните почистващи принадлежности (например кърпи, накрайници за бърсалки), трябва да бъдат изработени от микрофибър.

За компютрите и мониторите, предмет на обществена поръчка,  индексът за енергийна ефективност трябва да бъде в диапазона на енергийните класове A – С.

istock
istock

Проучване показва, че с въвеждането на нови критерии за екологичност при част от избраните продуктови групи е налице незначително увеличаване или дори в някои случаи намаляване на разходите: „Копирна и графична хартия“ – увеличаване с не повече от 4%; „Почистващи препарати и принадлежности“ – използване на почистващи продукти – увеличаване с 1-3%, използване на
концентрирани неразредени почистващи продукти – намаляване с 1-3%, използване на микрофибърни продукти – намаляване с 9%, използване на почистващи принадлежности – увеличаване с 1-2%; „Компютри и монитори“ – налице е спестяване на средства за електроенергия, благодарение на високия клас енергийна ефективност; „Храни, кетъринг услуги и автомати за продажба на храни и напитки“ – кетъринг – увеличаване с 0,11-3,80% и др.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase