наредба

Услуги

Промени в изпитите за шофьорска книжка се отлагат

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предлага да се отложи въвеждането на част от промените в изпитите за шофьор, става ясно от наредба за изменение, внесена за обществено обсъждане. С обнародвани ...

0

Работа

Организация на работната заплата във фирмата

Организацията на работната заплата в дадено предприятие или институция е задължение на работодателя. Разбира се, за целта той може да използва услугите на външни фирми и консултанти, които вместо него ...

0

Здраве

Предлагат нови правила за болните от COVID-19 у нас

Нови правила, които да се прилагат у нас за хората болни от COVID-19,  предвижда проектът на Наредба за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19, качена за обществено ...

1

Здраве

Касата ще покрива още изследвания за деца и възрастни

Нови задължителни изследвания за деца и възрастни предвиждат промени в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, качени за обществено обсъждане. Една от промените е децата ...

0

Осигуряване

Нови изисквания за гарантиране на вторите пенсия

Фондовете, които изплащат втори пенсии, трябва да разполагат с ликвидни средства в размер не по-малък от дължимите плащания към пенсионерите, съответно лицата, получаващи втората си пенсия разсрочено, ...

0

Храни

Нови правила за продажба на храни по интернет

Нови правила за търговия с храни в интернет вече е в сила. Наредба № 12 от 18 ноември 2021 г. за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние беше обнародвана в Държавен вестник в края на ...

0

Образование

Нови правила за прием на първокласници в София

Столична община предлага нови правила за прием в 1. клас в столичните училища. Това предвижда проект на наредба, качена за обществено обсъждане. Предвижда се да се въведе централизирано електронно класиране, ...

0

Имоти

Въвеждат нови изисквания за имотите

Нови изисквания към новостроящите сгради въвежда регионалното министерство с промени н Наредбата за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната ...

2

Данъци

Отлагат наредбата за касовите апарати

Удължава се срокът, в който касовите апарати на големите търговски вериги трябва да отговорят на изискванията на Наредба Н-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти.   Срокът за привеждане на ...

1

Транспорт

Вдигат двойно част от командировъчните

Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина в частта на Приложение 3 ще бъде изменена, съобщиха от Камарата на автомобилните превозвачи в България. По този начин КАПБ постигна поредния ...

0