Мениджърите изпращат 2019 година с оптимизъм, показват данните за бизнес климата у нас за декември на Националния статистически институт.

Общият показател на бизнес климата през последния месец на годината се повишава с 0.9 пункта спрямо ноември в резултат на подобрение на показателите в промишлеността, строителството и сектора на услугите.

Най-големи оптимисти са предприемачите в строителството. През декември съставният показател "бизнес климат в строителството" се увеличава с 2.6 пункта в резултат на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

По тяхно мнение получените нови поръчки през последния месец се запазват, но прогнозите за дейността през следващите три месеца се влошават.

Недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да са основните проблеми, ограничаващи бизнеса в сектора.

Строителство срещу обезщетение
Aнастасия Шлапс

За продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

В промишлеността показателят "бизнес климат" нараства с 0.7 пункта, което се дължи на благоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Анкетата отчита и известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, остават свързани с недостига на работна сила и несигурната икономическа среда. По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

istock
istock

В търговията на дребно очакванията на мениджърите остават на нивата от предходния месец.

Липсата на квалифицирани работници - основна пречка за фирмите

Прогнозите на търговците на дребно както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците от външния пазар през следващите три месеца са благоприятни.

А в услугите показателят се повишава с 0.9 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-оптимистични са и мненията им за търсенето на услуги през следващите три месеца.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg