Условията за правене на бизнес у нас се влошават през октомври.

Бизнес климатът се понижава спрямо септември с 1,4 пункта в резултат на по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

По данни на Националният статистически институт съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява с 1 пункт.

Причината са по-умерените оценки и очаквания на предприемачите в сектора за състоянието на предприятията.

Намаляват и очакванията за износа и производствената активност през следващите три месеца.

Основните фактори, ограничаващи дейността, остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила.

istock
istock

Най-песимистични са прогнозите на предприемачите в строителството.

Лек спад при строителството на месечна база

Там показателят "бизнес климат" спада с 3,9 пункта. В следващата половин година стопанските ръководители очакват намаление на новите поръчки, което според тях ще доведе и до известно понижаване на дейността в краткосрочен план.
 
Недостигът на работна сила продължава да е най-сериозната пречка за развитието на бизнеса, следвана от несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. В търговията на дребно индексът намалява с 2,3 пункта. Очаквания на търговците на дребно както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се влошават.

istock
istock

Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

Недостигът на работна ръка - най-сериозна пречка пред бизнеса

Само в услугите съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 0,9 пункта в резултат на по-благоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат известно повишение, макар преобладаващите очаквания са те да останат без промяна през следващите три месеца.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg