За никого не е тайна, че в България, ако имаш фирма, но не искаш да се регистрираш по ДДС, а оборотът ти наближава или има риск да надвиши 50 000 лв. за срок от година, се създава друга такава или няколко със сходна или същата дейност със собственик я роднина или съпруг/а, за да се разпредели оборотът и избегне регистрация.

С новите предложения за промени в Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, които бяха публикувани в началото на септември за обществено обсъждане и съответно целят хармонизиране с европейските директиви се засяга пряко и бизнеса у нас.

Като под „засягане“ се има предвид именно предложението за изменения по ЗДДС, което акцентира върху нова регистрация на фирма.

Удължават за пореден път срока за подмяна на касовите апарати


Абсолютно буквално изменението, което се предлага е „При последователното извършване на еднородна дейност от две или повече свързани или привидно несвързани лица в един и същ обект/и, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали дейността в обекта/ите преди него, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца...“

istock
istock

За целите на тази регистрация е предложен разясняващ текст кога извършваната от лицата дейност се приема за „еднородна“, съответно в допълнителните разпоредби на закона е дефинирано понятието „привидно несвързани лица“.

Kак да намалите разходите за ток и парно

Предложението цели подобряване на данъчния контрол чрез предотвратяване на практиката по избягване на регистрация по ЗДДС от данъчно задължени юридически самостоятелни, но свързани или привидно несвързани лица, чрез формална смяна на субекта, извършващ еднородна независима икономическа дейност.

istock
istock

Не е трудно да се докаже свързаност между 2 или няколко фирми, когато както споменахме по-горе се извършва сходна или идентична дейност; се продават едни и същи стоки или услуги; персоналът е един и същи; активите са споделени между фирмите; клиентите и доставчиците са едни и същи или марката/брандът е със същото наименование. 

АИКБ: Българската икономиката постепенно изсветлява

В следствие на доказване на няколко от изброените следва всяка една от фирмите, извършвали дейност, за съответния период да се регистрира по ДДС.

istock
istock

Последиците от приемането на тези нови разпоредби ще бъдат катастрофални за дребните търговци, като продавачи на антикварни книги, вносители на стоки от Турция и Китай, малки квартални магазинчета, будки за бързо хранене, студиа за красота и т.н.

Те ще бъдат обременени с повече разходи и допълнителна административна тежест, които не могат да си позволят, като високи изисквания към счетоводните отчети, подаване на справки-декларации всеки месец, както и воденето на дневници за покупки и продажби по ДДС, което бе довело и до калкулиране на разликата от увеличението на разходите в продукта/услугата.

Кадиев: Където има намалени ставки на ДДС, веднага се увеличават данъчните измами


Едно такова увеличение на стоката или услугата, която предлагат пък ще ги направи по-малко конкурентни на пазара, на който оперират, и те ще загубят голяма част от клиентите си.

istock
istock

Затова и досега много търговци предпочитат да се "задържат" под установения праг от 50 хил. лв. оборот, за да не се регистрират по ДДС и не отчитат част от приходите си.

Обсъжданията приключват на 02.10.2019г., като всеки който желае все още има време и може да изкаже своето мнение по измененията в закона и да се запознае с мотивите за предложените промени в портала на Министерски съвет ето тук.

Предложението следва да се гласува в Народното събрание. През целия този процес, който евентуално би трябвало да приключи до края на годината би могло да настъпят и допълнителни промени в проекта на закона.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg