закон

Пенсиониране

Обезщетение при пенсиониране на държавен служител

В България трудовите и служебните задължения са регулирани съответно от двата основни закона – Кодек на труда и Закон за държавния служител. Най-общо казано, в кодекса са уредени трудовите отношения ...

1

Данъци

Свръхпечалбите на енергийните компании ще се облагат с 33%

Свръхпечалбите на енергийните компании ще се облагат с 33%, реши на второ четене бюджетната комисия в парламента, информира БНР. Мярката е временна и се въвежда според европейска директива. Тя е насочена ...

0

Работа

Ползване на отпуска по време на пандемия

При какви условия се ползва отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, разяснява Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право. С промените от в Кодекса ...

1

Икономика

БСК иска прецизиране на предложените промени в ЗДДС

Българската стопанска камара (БСК) се въздържа от подкрепа на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС) в частта за корекция на данъчната основа ...

0

Потребители

Ще имаме ли закон за личния фалит

Страната ни е единствената в ЕС, която няма регламентация на несъстоятелността на физическите лица, или т. нар. личен фалит. Предстои обществено обсъждане на проектозакона за несъстоятелността на физическите ...

1

Потребители

Потребители ще получават обезщетение след колективен иск

На финала е общественото обсъждане на законопроект за представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите.   Този закон въвежда в националното законодателство директива от края ...

0

Осигуряване

Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата

С промените от 1 август в Кодекса на труда се създадоха нови условия, който регламентират индивидуално право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), с гарантирано ...

0

Работа

Работодателят информира веднага, ако има промяна в трудовия ни договор

В последните промени в Кодекса на труда в България от 1 август 2022г., бяха направени редица редакции на някои от текстовете в закона. Промените в закона имат за цел насърчаване на сигурността и предвидимостта ...

0

Работа

Защита на лицата, подали сигнал за конфликт на интереси

Не са рядкост случаите в България, при които гражданите търсят справедливост, коментирайки как контролните органи в страната ни не си вършат работата и не налагат санкции под формата на предписания, глоби ...

0

Работа

Кога има конфликт на интереси за работещи на публична длъжност

Понятието „конфликт на интереси“ е често споменавано в българския ефир, особено във времена на политически нестабилност и политически борби, които често губят както моралните, така и юридическите граници. Не ...

2