Глоби до 10 млн. лева ще се налагат на фирми, банки, застрахователи, търговци, нотариуси, брокери, ако допуснат съмнителна сделка и не докладват на ДАНС.

Това предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, които депутатите гласуваха на първо четене в НС.

Законовите промени бяха обсъдени през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред.

Законопроектът предвижда касетките и сейфовете, които са анонимни и се намират в трезорите да бъдат забранени.

В закона още се гласи лица, "които търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, включително, когато това се извършва от художествени галерии и аукционни къщи, когато стойността на сделката възлиза на или надвишава 10 000 EUR или тяхната равностойност в друга валута“, да подават сигнали до ДАНС.

Освен това, те ще трябва да проверяват и клиентите си и при най-малките съмнения, ще са задължени да информират съответните иснтитуции.

Според законопроекта мерките срещу прането на пари ще бъдат обхванати и хората, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги.