Във времена на икономическа нестабилност и променливи лихвени проценти, рефинансирането на ипотечния кредит може да се окаже печеливша стратегия за хората, търсещи начини за подобряване на финансовото си положение.

Обикновено заемополучателите рефинансират жилищните си кредити, за да:

- намалят месечните си плащания;
- намалят лихвения процент;
- договорят нов срок на кредита;
- получат допълнителни средства;
- обединят други кредитни задължения.

Рефинансирането може да доведе не само до намаляване на месечните вноски, но и до спестяване на значителни средства през периода на ипотеката. За целта е важно да се запознаете с основните аспекти на рефинансирането на ипотечния кредит и разберете как да вземете информирано решение.

Кога е най-безрисково да се тегли кредит

Съветваме ви, ако има изгледи бъдещото ви финансово състояние скоро да се промени (влоши), да действате предварително. Ако например знаете, че във фирмата предстоят съкращения или вече сте получили предизвестие, не губете ценно време. Намалете вноската си докато все още имате трудов договор и фиш за заплата. Нова банка трудно ще ви одобри, ако сте на борсата.

istock
istock

Рефинансирането на ипотека е по-специфично

Рефинансиране на кредит означава погасяването на стар кредит и изтеглянето на нов, с нови условия, като основната цел е те да са по-изгодни. При потребителските кредити процедурата е относително проста и не отнема много време. Процедурата при рефинансиране на ипотечен кредит обаче е по-специфична и отнема повече време за изчисляване и изпълнение.

Рефинансирането на жилищен кредит представлява закриването на ипотеката към една банка и откриването ѝ в друга. Това означава, че новата ви ипотека ще бъде с различен лихвен процент и различни условия. Идеята, естествено, е понижаването на лихвения процент и плащането на по-малка крайна сума. Ако изиграете картите си правилно, това ще ви спести доста пари в дългосрочен план.

Ако обаче се подведете по неизгодна оферта, рефинансирането може да се окаже губещ ход. Затова трябва да обърнете внимание на всички детайли: срока на ипотечния кредит, сумата на ипотеката, условията на банката, от която се отказвате (такси за предсрочно погасяване), и условията на банката, към която ще откриете новата ипотека (такси за одобрение, оценка, откриване на сметка).

Ще има ли нови мерки срещу отпускането на кредити

Важно е да разграничите понятията „предоговаряне“ и „рефинансиране“. Когато го правите в настоящата си банка, се нарича предоговаряне на условията, а когато го правите в друга банка – рефинансиране на кредита. При предоговаряне на жилищен кредит, кредитополучателят следва да плати само евентуални административни такси.

Запознайте се с основните понятия

Преди да започнете процеса на рефинансиране, е важно да разберете смисъла на някои основни понятия. Лихвеният процент, срокът на ипотеката и месечните вноски са ключови елементи, които определят общата сума, която ще заплатите за ипотеката.

Лихвеният процент е един от най-важните фактори при рефинансирането. Ако текущият лихвен процент е по-висок от наличните на пазара, рефинансирането може да бъде изгодно. При нисък лихвен процент, ипотечните заеми се превръщат в по-достъпни икономически инструменти.

istock
istock

Рефинансирането на ипотеката често включва такси и разходи, свързани с новия ипотечен заем. Такива разходи могат да бъдат такси за обработка, оценка на имота, юридически услуги и други. Предвиждането на тези разходи е от съществено значение за оценка на общия ефект от рефинансирането.

Банките използват кредитната история на кредитоискателя при одобряването на нов ипотечен заем. Добрата кредитна история може да даде възможност за получаване на по-нисък лихвен процент. Затова е важно да поддържате добра кредитна репутация.

Промяната на срока на ипотеката може да повлияе на размера на месечните ви вноски. Например, ако решите да рефинансирате от 30-годишна на 15-годишна ипотека, месечните вноски ще бъдат по-големи, но общата сума за погасяване ще бъде по-малка.

Как да изберем банка, от която да вземем кредит

Кога рефинансирането наистина си струва?

За да вземете решение дали е целесъобразно да рефинансирате ипотечния си заем, е важно да анализирате различни фактори. Най-добре е да изберете момент, когато разходите, свързани с процеса на рефинансиране, могат да бъдат покрити без затруднения. По време на този процес се изискват такси за предварително погасяване към настоящата банка, такси за рефинансиране към новата банка, както и допълнителни разходи за различни цели и документи.

Общата сума на тези разходи варира значително в зависимост от размера на кредита. Въпреки че рефинансирането може да предложи потенциални спестявания, то също така може да не бъде финансово изгодно, а напротив – да окаже негативен ефект върху бюджета ви. Затова е от съществено значение да се направи преценка на общите разходи и да се установи дали инвестицията е оправдана. Ако се затруднявате с изчисляването, може да се обърнете към финансов консултант.

Дори ако непосредствените разходи за рефинансиране са на пръв поглед голяма сума, рефинансирането може да бъде добра инвестиция в дългосрочен план. Тези разходи могат не само да се възвърнат, но и да ви спестят значителни суми – в пъти повече от първоначалната инвестиция.

istock
istock

За да разберем това по-добре, нека разгледаме следния пример: лихвата по настоящия ви ипотечен кредит е 5%, а след рефинансирането се намалява до 3%, като разходите за рефинансиране са 2000 лева. Чрез рефинансирането месечните ви вноски намаляват със 100 лева. След приблизително 2 години ще започнете да усещате реалните спестявания. Така можете да спестите до 10 000 лева.

Теглим по 180 хил. лв. кредит за имот, изплащаме го 25 години

Разбира се, всичко това зависи от срока на вашия кредит и условията, по които се рефинансира. Важно е да се има предвид, че спестяванията не се появяват веднага и ще отнеме известно време, преди резултатите да станат видими. Ако все пак сте готови да почакате, рефинансирането може да е разумен избор.

Предимства, рискове и съвети за успешно рефинансиране

Рефинансирането на ипотеката може да донесе значителни предимства, като спестяване на пари и подобряване на финансовата ви стабилност. Въпреки това, трябва внимателно да оцените и възможните рискове, свързани с промяната на условията на ипотеката. За да постигнете успешно рефинансиране:

- сравнете лихвените проценти от различни банки;

- подгответе се за такси и разходи, свързани с рефинансирането;

- поддържайте добра кредитна история;

- разговаряйте с финансов съветник, преди да вземете решение.

Добре е да знаете, че рефинасирането на кредит в друга банка дава възможност да включите и други ваши задължения в новия кредит (кредитна карта, потребителски кредити, бързи кредити, семейни задължения и други). Това ви спестява много разходи за лихви (лихвите по ипотечен кредит са около 2-3% в сравнение с 20-30% по някои други заеми).

Банката има задължение да ви предостави цялата необходима информация, за да можете да оцените финансовите последици, в случай на предсрочно погасяване. По закон таксата за предсрочно погасяване може да възлиза на максимум 1% от сумата, която дължите преди погасяването, и е дължима, само ако рефинансирането се случва през първата година от кредита.

Рефинансирането на ипотеката е сериозна стъпка, която изисква внимателен анализ. С правилна подготовка и разумно взети решения, този процес може да доведе до подобрение на финансовото ви положение. Преди да решите да рефинансирате ипотеката си, бъдете сигурни, че разбирате всички аспекти и че това е правилният избор за вас.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase