предсрочно погасяване

Кредитиране

Стратегии за успешно рефинансиране на ипотеката

Във времена на икономическа нестабилност и променливи лихвени проценти, рефинансирането на ипотечния кредит може да се окаже печеливша стратегия за хората, търсещи начини за подобряване на финансовото ...

1

Кредитиране

Как можем да погасим кредита си предсрочно

Потребителите, които са изтеглили кредит, имат право по всяко време да го погасят изцяло или частично. Също така, те могат да се откажат от договора за заем без да дължат обезщетение или неустойка в 14-дневен ...

1

Последни

Каролев: В банковата система има непрозрачност

„Най-вредни са идеите, в които има частица истина. В банковата система у нас има непрозрачност, различните банки по различен начин договарят лихвените проценти и в тази посока трябва да има прозрачност“. ...

1