От началото на годината банките у нас затягат условията за отпускане на потребителски и жилищни кредити на домакинствата. Това сочи традиционната анкета на БНБ, провеждана сред банките в България по отношение на кредитната им дейност.

Потребителски кредит обаче можете да вземете не само в България, но и в чужбина. Директивата на ЕС за потребителския кредит ви дава право да вземете заем във всяка държава членка на ЕС с цел закупуване стоки или имущество в родната си страна.

Трябва да сте наясно, че процесът може да бъде значително по-сложен, отколкото ако вземате заем от собствената си страна. Затова е необходимо да сте сигурни, че ще извлечете значителни финансови ползи от сключването на такъв договор за кредит.

Един добър сравнителен поглед върху предлаганите продукти, внимателното запознаване със сроковете и условията на договора и още някои елементарни предпазни мерки могат да ви помогнат да сключите най-добрата сделка. Имайте предвид, че в законодателството има недоизяснени области. Поради това, разрешаването на презграничните кредитни спорове невинаги е лесно.

Как ни мамят с бързите кредити

Постановление на Директивата на ЕС за потребителския кредит

Кредитите срещу ипотека все още представляват една от малкото области, в които не е постигнато хармонизиране на законодателството в ЕС. Жилищните кредити не са регламентирани от Директивата на ЕС за потребителския кредит, а от набор от указания, озаглавени „Доброволен кодекс за професионално поведение“ (Voluntary Code of Conduct), които са приети от кредитната индустрия и потребителските групи в ЕС.

istock
istock

Тъй като националните закони за недвижимото имущество не са подчинени на европейското право, необходимо е да се позовете на законите на държавата, в която сте закупили имота, за да разберете кои закони са приложими във вашия случай. В случай на съдебен процес е необходимо да се позовете на частното международно право, което представлява сбор от спогодби, примерни закони, законови принципи и други документи и инструменти, регламентиращи частните взаимоотношения между страните, за да отговорите на следните въпроси:

- Органите на коя държава имат решаваща роля при спорове – тези на държавата на кредитора или на кредитополучателя?

- Законите на коя държава са приложими към договора?

Кредиторите трябва да са сигурни, че при възникнал спор, валидността на договорите няма да може да бъде оспорена. В противен случай може да изгубят гарантираното връщане на заетите парични средства. Затова те трябва да са добре запознати с пазара и с правната система на страната, в която се подписва договора. Също толкова важно е кредитополучателите да знаят каква защита получават като потребители от официалното законодателство не само относно правата си, но и относно задълженията си.

Според правилото, ако договорът е сключен в страната, на която вие сте жител, по оферта на компания от чужбина, се прилагат законите на вашата страна.

Добре е още да знаете, че съществуват редица организации, които са специализирани в решаването на международни спорове и които могат да ви помогнат. При нужда, потърсете информация за Европейските потребителски центрове (ЕСС Net).

Лихвите по жилищните кредити у нас близо до исторически минимум

Процес за кандидатстване за кредит в чужбина

Вземането на заем, независимо дали с цел закупуване на имущество или на стоки, означава, че трябва да си откриете банкова сметка в избраната чуждестранна банка. Преценете добре какви са преимуществата на тегленето на заем в чужбина. Необходимо е:

- да се информирате за избраната финансова институция за асоциациите, с които е сдружена и т.н.;

- да се осведомите не само за избрания от вас финансов продукт, но и за вашето конкретно положение и права (например за възможностите и условията за предсрочно погасяване и т.н.);

- да се информирате за лихвения процент, приложим към вашия заем или кредит (той е различен за отделните държави членки);

- да изясните подробно по какъв метод се изчислява лихвата (той също е различен за отделните държави членки).

Бъдете нащрек за потенциални клопки. Например, въпреки че може да се ползвате с по-нисък лихвен процент в чужбина, размерът на месечната ви вноска може да варира в съответствие с обменния курс на валутите. Освен това, трябва внимателно да обмислите сроковете и условията на договора и да сте сигурни, че можете доплащате разходите по превода на паричните средства между държавите.

istock
istock

Вземане на кредит или заем в друга страна от ЕС

Ако желаете да вземете кредит или заем в друга страна от ЕС, имайте предвид, че банките може да не желаят да отпускат заеми на граждани на страни, различни от тази, в която се намира банката, или дори на граждани на същата страна, работещи в друга страна от Съюза.

Банките имат право да налагат такива ограничения на кредитирането. Ако обаче смятате, че в дадена банка са ви дискриминирали, можете да се свържете със службата за жалби на съответната банка, за да получите писмен отговор, в който се посочват точните причини да ви бъде отказан кредит.

Банка: Лихвите по стари кредити скачат с 30-40 базисни точки

Въз основа на писмения отговор от банката можете да поискате съвет и помощ от FIN-NET (мрежата за решаване на финансови спорове), която действа като посредник при възникване на финансови спорове между потребители и доставчици на финансови услуги, като например банки.

Подаване на оплакване към FIN-NET

FIN-NET може да ви помогне за извънсъдебно уреждане на оплакване, ако живеете в страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия и оплакването е във връзка с доставчик на финансови услуги в някоя от изброените страни.

Следвайте тези три стъпки, за да намерите решение на жалбата си:

1. Пишете на вашия доставчик на финансови услуги

Първо се опитайте да решите проблема сами, като пишете директно на вашия доставчик на финансови услуги. Обяснете ясно причините за недоволството си и какви мерки искате да бъдат предприети.

2. Попълнете формуляра във FIN-NET

Ако не сте доволни от отговора на вашия доставчик на финансови услуги или изобщо не получите отговор, изтеглете и попълнете формуляра за контакти с FIN-NET във връзка с трансгранични жалби.

Можете също така да се свържете директно с член на FIN-NET и да поискате съвет какво да предприемете. Тук са достъпни данните за контакт с всички членове на мрежата във вашата страна.

3. Изпратете формуляра на член на FIN-NET

Изпратете формуляра по електронна или обикновена поща на член на FIN-NET във вашата страна или в страната на доставчика на услуги.

Вдигане на лихвите, очакват банки и финансови посредници

От организацията, която е член на FIN-NET, следва да ви уведомят дали могат да решат проблема ви или ще ви препратят към друга организация, която може да ви помогне. Може да поискат от вас да предоставите допълнителна информация, за да могат да разгледат случая по-задълбочено.

Повечето членове на FIN-NET могат да ви помогнат безплатно или на ниска цена. Обикновено до резултат се достига в рамките на 90 дни.

Доставчиците на финансови услуги по принцип не са длъжни да изпълняват решенията на членовете на FIN-NET, но повечето от тях го правят доброволно. Ако случаят не е такъв или ако не сте удовлетворен от начина, по който жалбата ви е разгледана, може да се наложи да се обърнете към съда.

istock
istock

Вашите права при вземане на чуждестранен кредит

Ако сте размислили във връзка с договор за получаване на кредит, който сте подписали, или сте си дали сметка, че всъщност нямате нужда от кредит, можете да се откажете от договора в рамките на 14 календарни дни от подписването му. Няма нужда да давате каквото и да било обяснение на кредитора, но ще трябва да възстановите сумата, която сте заели, заедно с лихвите и други неподлежащи на възстановяване такси, заплатени от кредитора.

Също така имате право да изплатите вашия кредит по-рано, отколкото е посочено в договора. Имайте предвид, че може да се наложи да обезщетите кредитора за пропуснатите приходи. Компенсаторното плащане обаче не трябва да превишава общия размер на действително пропуснатите лихви. Тези правила важат за потребителски кредити в размер от 200 до 75 000 евро, с изключение на заеми:

- гарантирани с ипотека;

- сключени за покупка на земя или недвижимо имущество;

- за лизинг или отдаване под наем, в които не съществува задължение за купуване;

- отпуснати без лихва, без други такси, или под формата на овърдрафт, който трябва да бъде погасен в срок до 1 месец, в резултат на съдебно решение;

- свързани със заеми, отпуснати на ограничен кръг лица от широката общественост.

Твърдо сте решили да вземете кредит – тогава трябва внимателно да сравните наличните оферти. Преди да подпишете договор, кредиторът трябва да ви предостави стандартен документ, наречен стандартен европейски формуляр с информация относно потребителския кредит. Този документ е изготвен с цел да ви помогне да разберете възможно най-добре реда и условията на всеки договор за кредит, който евентуално възнамерявате да подпишете. Той включва:

- основните характеристики на договора;

- размера на кредита и неговата цена;

- годишния процент на разходите (ГПР – една-единствена стойност, означаваща общия размер на разходите по кредита, включително лихви, комисиони, такси и всякакъв друг вид разходи);

- броя, периодичността и размера на всички ваши плащания;

- информация по важни правни аспекти.

С помощта на тази информация вие ще можете да сравнявате оферти за кредити от различни доставчици и да изберете най-подходящата за вас. Ако кредиторът не ви е предоставил този формуляр, нашият съвет е да го поискате.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg