Средният процент по жилищни кредити се понижава с 1 б.т. до 2.59% и по този начин остава близо до историческия си минимум. Това се казва в Месечния обзор на българската икономика, публикуван от Министерство на финансите.

Средната цена на потребителските кредити добавя 73 б.т. до 8.9%, докато месечният обем на новите сделки намалява с 8.7% спрямо края на юни. Лихвата по кредитите за бизнеса продължава да нараства за пети пореден месец през юли, като се повиши с 12 б.т. и достига 4.89%
При депозитите на фирмите и домакинствата лихвите леко се понижават през юли – с 10 б.т. до 1.77%, отчита още анализът.

Кредитът за частния сектор продължава да се забавя през юли и в края му нараства с 11.2% на годишна база при 11.9% ръст в края на юни. По-слабият му темп на нарастване се дължи на по-бавното увеличение на кредитите за нефинансови предприятия, който се забавя до 7.2%, спрямо растеж от 8.4% месец по-рано. За това допринася сегментът на корпоративните кредити с матуритет до една година, който отчита спад от 56% спрямо година по-рано, докато тези с матуритет над пет години продължават стабилно да нарастват, с 8.9% спрямо 8.2% през юни.

Същевременно, кредитите на домакинствата запазват темпа си, като се увеличават с 14.1%, за което принос продължава да има значителното нарастване на кредитите за потребление и на тези за покупка на жилища, в съответствие с по-високия ръст на потреблението на домакинствата през второто тримесечие и растящите цени на жилищата. Кредитите за покупка на жилища отчитат  повишение от 18.3% на годишна база при 18% през юни, като динамиката им не е повлияна от наскоро предприетите от БНБ макропруденциални мерки за охлаждане на пазара.

Колко е лихвата по овърдрафт и кредитни карти

Данните за заетостта за второто тримесечие на 2023 г. от Системата на националните сметки (СНС) потвърждават тенденциите на трудовия пазар, регистрирани месец по-рано от данните от Наблюдението на работната сила. Годишният ръст на заетите, около и над 1%, наблюдаван от втората половина на 2021 г. досега, почти изцяло изчезва. През второто тримесечие на 2023 г. броят на заетите в икономиката бе 3 561.73 хил. души, като нараства едва с 0.1% (на годишна база).

istock
istock

Все пак, годишният ръст на наетите в икономиката се запазва относително висок (1.4%), но броят на самонаетите лица отбелязва сравнително висок спад от 3.7%, въпреки че сезонно през второто тримесечие броят на самонаетите е сред най-високите за цялата календарна година. Трябва да се има предвид, че до известна степен предварителните данни за самонаетите (особено тези в аграрния сектор) се основават на оценки и е твърде възможно да е извършена актуализация на тези оценки (във връзка с излезлите данни от преброяването на населението), поради което да има известна несъпоставимост (структурно прекъсване) във времевия ред на този показател, уточняват авторите на анализа.

През разглеждания период компенсацията на един нает се повишава номинално със 7.2%, което свидетелстваше за продължаващо забавяне в темпа на растеж на показателя във всички сектори на икономиката. Текущата динамика на компенсацията на един нает и производителността на труда намалява натиска върху номиналното увеличение на разходите за труд на единица продукция, които се повишават с 5.4% на годишна база. Реалните разходи за труд на единица продукция продължиха да се понижават, макар и с минимален темп от 0.4%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg