заетост

Работа

Средно по шестима безработни се състезават за едно работно място

Средно по шестима безработни се състезават за едно свободно работно място в цялата страна - това сочат най-новите данни на Агенцията по заетостта, които са към 30 април 2024 година. Най-голяма е конкуренцията ...

1

Работа

Разходите за живот изяждат доходите

2023 г. беше добра година за работа в Европа в много отношения, като над три четвърти от европейците в трудоспособна възраст са заети, безработицата е рекордно ниска и икономиката продължава да създава, ...

1

Работа

Едва 10 на сто от хората с увреждания работят у нас

България не разполага с точна статистика за броя на хората с увреждания в страната. У нас равнището на заетост при тази група е около 10 на сто, при средно ниво за Европейския съюз от над 50 на сто. Това ...

0

Работа

Девет безработни се конкурират за едно свободно работно място у нас

Средно девет безработни се конкурират за едно свободно работно място, сочат актуалните данни на Агенцията по заетостта. Най-силна е конкуренцията в област Търговище, където по 37 души се състезават ...

0

Работа

Ръст на регистрираните млади безработни у нас

Агенцията по заетостта (АЗ) отчита ръст на регистрираните млади безработни, на възраст до 29 години. Миналия февруари те са били 16 800, а сега са над 19 000. От младите без работа с регистрация в Бюрата ...

1

Работа

Пазарът на труда става все по-недостъпен за необразованите

Динамиката на безработицата и свободните работни места, регистрирани от Агенция по заетостта ясно сочи, че през 2023 г. българският пазар на труда върви към стагнация. Към същия извод водят и новопубликуваните ...

0

Работа

Как фирми да получат пари за наемане на безработни

На 8 март – в петък, Агенция по заетостта (АЗ) ще стартира прием на заявки по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, който е част от цялостен пакет от мерки, насочени към трудовата интеграция ...

0

Работа

Безработицата у нас се повишава

Равнището на регистрираната безработица в страната се увеличава с 0.1 процентни пункт на месечна база, а на годишна основа ръстът е с 0,9 пр. пункта и достига 5,6 на сто през декември. По данни на Агенцията ...

1

Пари

ИПИ предлага алтернативен бюджет

Алтернативният бюджет на ИПИ е насочен в 2 посоки - по-ефективно разходване на публичните средства и данъчна система, насърчаваща инвестициите и заетостта на светло. Това заяви пред БНР Лъчезар Богданов, ...

0

Работа

Освен права регистрираният безработен има и задължения

Работата и социалните права на гражданите в България са внимателно регулирани и контролирани от различните институции, включително от Агенция по заетостта, чрез нейната Дирекция "Бюро по труда". Тази ...

2