заетост

Пари

ИПИ предлага алтернативен бюджет

Алтернативният бюджет на ИПИ е насочен в 2 посоки - по-ефективно разходване на публичните средства и данъчна система, насърчаваща инвестициите и заетостта на светло. Това заяви пред БНР Лъчезар Богданов, ...

0

Работа

Освен права регистрираният безработен има и задължения

Работата и социалните права на гражданите в България са внимателно регулирани и контролирани от различните институции, включително от Агенция по заетостта, чрез нейната Дирекция "Бюро по труда". Тази ...

2

Кредитиране

Лихвите по жилищните кредити у нас близо до исторически минимум

Средният процент по жилищни кредити се понижава с 1 б.т. до 2.59% и по този начин остава близо до историческия си минимум. Това се казва в Месечния обзор на българската икономика, публикуван от Министерство ...

0

Работа

Близо 6 250 безработни ще бъдат включени в обучения

Изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов подписа договори със социалните партньори за реализацията на проекти по Националния план за действие по заетостта през 2023 г. Проектите ...

1

Работа

Влошава ли се ситуацията на пазара на труда

Първи сигнали, че положителните тенденциите на пазара на труда, наблюдавани през последните две години, са започнали да отслабват, показват данните от Наблюдението на работната сила, през второто тримесечие ...

1

Работа

Назначават на временни договори жени и хора без образование

Делът на временните работници варира значително в различните страни, като средиземноморските държави членки отбелязват едни от най-високите проценти, заедно с Полша и Нидерландия. В същото време срочните ...

2

Работа

Повече безработни мъже, отколкото жени у нас

Безработните лица през второто тримесечие на 2023 г. са 141.0 хил., от които 75.1 хил. (53.3%) мъже и 65.9 хил. (46.7%) жени. Коефициентът на безработица е 4.6% (при 4.5% през второто тримесечие на 2022 ...

0

Работа

Къде най-често се наемат стажанти у нас

Приоритет на националната политика по насърчаване на заетостта е осигуряването на повече възможности за реализация на младите хора в България. Това уверяват от Министерството на труда и социалната политика ...

0

Работа

Планира се улесняване на регистрацията в Бюрото по труда

Извършването на посредническа дейност по наемане на работа е уредено в Закона за насърчаване на заетостта и издадената въз основа на него Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност ...

0

Работа

Необходими промени за насърчаване на заетостта

В действащото Народно събрание към настоящия момент се обсъждат предложения за Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Целта на проектозакона е усъвършенстване на ...

0